Merkez Bankası Memur Alım İlanı

İlan Giriş : 21 Kasım 2004 14:17, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Merkez Bankası Memur Alım İlanı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BANKNOT MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ?NE MEMUR ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü?nde çalıştırılmak üzere sınavla Memur alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Türkiye'de veya yurt dışında, denkliği Yükseköğretim Kurulu?nca tanınmış, en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının, iktisat, işletme, hukuk, muhasebe, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, endüstri mühendisliği ve işletme mühendisliği programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10, 11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı?nda 70 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış ve yabancı dilden en az 36 soruyu doğru olarak cevaplamış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (26.11.1974 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.)

d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği'nin 10. maddesinde belirtilen diğer koşulları taşımak,

2- SINAVLAR

KPSSP1 puanı en yüksek adaydan başlayarak, belirlenecek kontenjanın üç katı kadar aday Ankara?da sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaktır.

Sözlü sınav-mülakata katılacak adaylar www.tcmb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav-mülakatın tarihi adaylara daha sonra yazılı olarak bildirilecektir.

3- BİLGİ ALMA VE BAŞVURU

Bilgi almak isteyenler Ankara?da T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi?ne, İzmir?de İzmir Şubesi?ne ve İstanbul?da İstanbul Şubesi?ne şahsen başvurabilirler.

Aday Olmak İsteyenler
a) Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı ile birlikte bir fotokopisini,

b) Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte bir fotokopisini,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı ile birlikte bir fotokopisini,

e) 4,5 x 6 cm. boyutunda iki fotoğrafı,

en geç 26 Kasım 2004 Cuma günü çalışma saati sonuna kadar Bankamızın aşağıda adresleri belirtilen Birimlerine bizzat vermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ADRES:

T.C. Merkez Bankası
İdare Merkezi
Personel Yönetimi Müdürlüğü
İstiklal Caddesi No: 10
Ulus/Ankara

T.C. Merkez Bankası
İstanbul Şubesi
Bankalar Cad. No: 39/41
Karaköy/ İstanbul

T.C. Merkez Bankası
İzmir Şubesi
Cumhuriyet Bulvarı No: 3
İzmir