Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, toplam 10 adet Devlet Bütçe Uzman yardımcı kadrosuna sınavla atama yapacaktır. Başvuruların, 20 Aralık 2004 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dairesi 6. Kat Dikmen Caddesi/Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. İlanı görmek için tıklayın.

İlan Giriş : 11 Kasım 2004 08:27, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden :

DEVLET BÜTÇE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

Sınav Tarihi : 5-6 Şubat 2005 (İki gün)

Sınav Yeri : Ankara

Atama Yapılabilecek Boş Kadro Sayısı :Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı kadrosunda; azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı, 8 inci dereceden 4 adet ve 9 uncu dereceden 6 adet olmak üzere toplam 10?dur.

Sınava Katılma Şartları

1 ? Ö.S.Y.M. tarafından 15-16 Kasım 2003 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2003-KPSS) Puan No : KPSSP56 bölümünden veya 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2004-KPSS) Puan No : KPSSP56 bölümünden 75 veya daha yüksek puan almış olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 200 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 200 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

2 ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen Devlet memuru olma koşullarını haiz olmak,

3 ? 5/2/2005 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

4 ? Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

5 ? Erkek adaylarda askerliğini yapmış, muaf ya da ertelemiş olmak,

6 ? Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamak,

7 ? Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı sınavında iki kez başarısız olmamak,

8 ? Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

Sınav Başvurusu

Başvurular 20 Aralık 2004 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dairesi 6. Kat Dikmen Caddesi/Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. (İstenilen belgeler ?Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi?nde belirtilmiştir.)

?Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi? yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile www.bumko.gov.tr adresinden temin edilebilir. (Ayrıntı için 0 312 4151399 veya 0 312 4151400 no.lu telefonlardan bilgi alınabilir.)

Sınav Giriş Belgesi

Sınava girebileceklere Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce ?Sınava Giriş Belgesi? verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır.

Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Konuları

I. Ekonomi

A ? Kurumsal Ekonomi (Makro, Mikro, Ekonomi Politikası)

B ? Para-Kredi

C ? Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

II. Maliye

A ? Kurumsal Maliye (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası)

B ? Bütçe ve Bütçe Politikası (Türk Bütçe Sistemi)

C ? Türk Vergi Hukuku ve Gider Yasalarının Esasları

III. Hukuk

A ? Anayasa Hukuku

B ? Medeni Hukuk (Aile Hukuku Dışında)

C ? Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

D ? Kamu Hukuku (Genel Esaslar)

IV. Matematik-İstatistik

V. Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca)

Değerlendirme

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınav soruları, I. ve II. konu grupları için 25?er, III. ve IV. konu grupları için 20?şer, V. konu grubu için 10 puan olmak üzere toplam 100 puana göre düzenlenir. Değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar yazılı aşamada başarılı sayılır.

İlan olunur.