Merkez Bankası Sözleşmeli Kütüphaneci Alım İlanı

İlan Giriş : 05 Kasım 2004 18:45, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Merkez Bankası Sözleşmeli Kütüphaneci Alım İlanı

Aşağıdaki ilana ilişkin görüş alış verişi için Forum Bölümü KPSS kategorilerini kullanabilirsiniz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NA SÖZLEŞMELİ KÜTÜPHANECİ ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi?nde çalıştırılmak üzere sınavla Sözleşmeli Kütüphaneci alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Türkiye'de veya yurt dışında, denkliği Yükseköğretim Kurulu?nca tanınmış en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının kütüphanecilik, enformasyon ve dokümantasyon ile bilgi ve belge yönetimi programlarında lisans eğitimi ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10, 11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı?nda 60 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (12.11.1974 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.)

d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği'nin 10. maddesinde belirtilen diğer koşulları taşımak,

2- SINAVLAR

KPSSP1 puanı en yüksek adaydan başlayarak, belirlenecek kontenjanın üç katı kadar aday Ankara?da sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaktır.

Sözlü sınav-mülakata katılacak adaylar www.tcmb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav-mülakatın tarihi ve yeri adaylara daha sonra yazılı olarak bildirilecektir.

3- BİLGİ ALMA VE BAŞVURU

Bilgi almak isteyenler Ankara?da T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi?ne, İzmir?de İzmir Şubesi?ne ve İstanbul?da İstanbul Şubesi?ne şahsen başvurabilirler.

Aday Olmak İsteyenler
a) Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı ile birlikte bir fotokopisini,

b) Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte bir fotokopisini,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı ile birlikte bir fotokopisini,

d) 4,5 x 6 cm. boyutunda iki fotoğrafı,

en geç 12 Kasım 2004 Cuma günü çalışma saati sonuna kadar Bankamızın aşağıda adresleri belirtilen Birimlerine bizzat vermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ADRES:

T.C. Merkez Bankası T.C. Merkez Bankası T.C. Merkez Bankası

İdare Merkezi İstanbul Şubesi İzmir Şubesi

Personel Yönetimi Müdürlüğü Bankalar Cad. No: 39/41 Cumhuriyet Bulvarı No: 3

İstiklal Caddesi No: 10 Karaköy/İSTANBUL İZMİR

Ulus/ANKARA