Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı (120 kişi)

Yargıtay Başkanlığı 100 sözleşmeli zabıt katibi, 10 çözümleyici ve 10 programci almak için ilana çıktı. 2010-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olan ve KPSS?den en az 70 puan almış olanlar başvuru yapabilecektir.
15/06/2011 08:00:00
Yazdır

YARGITAY BAŞKANLIĞINDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLMEK ÖZERE FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE LİSE MEZUNLARINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

A) ALINACAK BRANŞLAR

Sıra No Branşlar Öğrenim Durumu Alınacak Personel Sayısı
1 Zabıt Katibi En az lise 100
2 Çözümleyici Lisans Mezunu 10
3 Programcı Önlisasns Mezunu 10

T.C.

YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar?ın ?Sınav Şartı? başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendi doğrultusunda, 2010-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Başkanlığımız tarafından yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 10 çözümleyici alınacaktır.

ÇÖZÜMLEYİCİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

A.NİTELİĞİ

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

3- 2010- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

4- Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

5-Yargıtay Bilgi İşlem Merkezinde kullanılmakta olan Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek,

6- Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici, Sistem Programcısı ve programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu ve aynı Kanunun 4/B maddesi 399 sayılı KHK?ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK?na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır. Ancak, çözümleyici, sistem programcısı olarak BİM?de çalışacaklarda en az l yıl BİM?de programcı olarak çalışmış olma şartı aranır.

7- Kurumlar bu niteliklere ilave olarak işin gerektirdiği özel niteliklere de sahip olması şartını

arayabilirler.

8-2011 yılında ilk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabacı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi ve yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde ?Test Of English as a Foreign Language? (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi ) veya ?International English Language Testing System? (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

9- Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava

girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

10- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

11- Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin ?Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler? hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

B-ÜCRETİ

1- a) 2010 yılında çalışıp 2011 yılında da çalışacak personelden ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak (D-A) düzeyinde İngilizce bildiğini belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre, İngilizce bilmeyenler için ise mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için,

b) Nitelikler başlıklı (A) bölümünün 5 ve 6 ncı maddelerinde sayılanlara mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için, aşağıda öngörüldüğü şekilde belirlenir.

2- Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri,

sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri fesh edilmek ve yeni

sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak

belirlenebilir.

C- SINAV

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin ( c ) bendi gereğince ?Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.? denildiğinden; adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri adaylara www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

ÇÖZÜMLEYİCİ

ÇÖZÜMLEYİCİ    
         
MESLEKİ TECRÜBESİ İNGİLİZCE DÜZEYİ TAVAN BRÜT ÜCRET %25 (*)
5 YILDAN FAZLA A-B 2.262,77 2.828,46
C 2.169,12 2.711,40
D 2.117,03 2.646,29
3-5 YIL A-B 2.085,76 2.607,20
C 2.009,19 2.511,49
D 1.977,74 2.472,17
1-3 YIL A-B 1.893,66 2.367,07
C 1.830,62 2.288,27
D 1.797,06 2.246,32
0-1 YIL A-B 1.604,13 2.005,16
C 1.525,03 1.906,29
D 1.482,43 1.853,04
         
(*) BİM'DEKİ GÜNCEL PROGRAMLAMA DİLLERİNDEN EN AZ İKİSİNİ BİLDİĞİNİ BELGELEMESİ HALİNDE TAVAN ÜCRETLERİ %25 ORANINDA ARTIRILIR.  
(**) AYLIK TAVAN ÜCRETE EK OLARAK MESAİ ÖDENMEKTEDİR.  

(*) BİM'DEKİ GÜNCEL PROGRAMLAMA DİLLERİNDEN EN AZ İKİSİNİ BİLDİĞİNİ BELGELEMESİ HALİNDE TAVAN ÜCRETLERİ %25 ORANINDA ARTIRILIR.

(**) AYLIK TAVAN ÜCRETE EK OLARAK MESAİ

ÖDENMEKTEDİR.

D)BAŞVURU YÖNTEMİ

1- Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 30/06/2011 tarihi saat 17.00?ye kadar şahsen Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

2- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

T.C.

YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar?ın ?Sınav Şartı? başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendi doğrultusunda, 2010-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Başkanlığımız tarafından yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 10 programcı alınacaktır.

PROGRAMCI POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

A.NİTELİĞİ

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak, En az Önlisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak. 2011 yılında ilk defa işe alınacaklarda fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında, meslek yüksekokulu mezunu olmak, Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak tercih sebebidir.

3- Ön lisans mezunları için 2010-KPSSP93 puan türünden, lisans mezunları için 2010-KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

4- Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

5-Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Bilişim Personeli (Programcı) olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK?ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK?na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

6-2011 yılında ilk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabacı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır. Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde ?Test Of English as a Foreign Language? (TOFEL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi ) veya ?İnternational Engilish Language Testing System? (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

7-Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin ?Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler? hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

B.ÜCRETİ

1-a) 2010 yılında çalışıp 2011 yılında da çalışacak personelden ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak (D-A) düzeyinde İngilizce bildiğini belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre, İngilizce bilmeyenler için ise mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için,

b) Nitelikler başlıklı (A) bölümünün 4 ve 5 inci maddelerinde sayılanlara mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için, aşağıda öngörüldüğü şekilde belirlenir.

2- Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri

sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri fesh edilmek ve yeni

sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak

belirlenebilir.

C- SINAV

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2?nci maddesinin ( c ) bendi gereğince ?Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.? denildiğinden; adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri adaylara www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

PROGRAMCI

PROGRAMCI  
         
MESLEKİ TECRÜBESİ İNGİLİZCE DÜZEYİ TAVAN BRÜT ÜCRET %25 (*)
5 YILDAN FAZLA A-B 2.085,76 2.607,20
C 2.010,19 2.512,74
D 1.998,60 2.498,25
3-5 YIL A-B 1.998,60 2.498,25
C 1.904,15 2.380,18
D 1.872,68 2.340,85
1-3 YIL A-B 1.809,58 2.261,97
C 1.733,85 2.167,31
D 1.691,61 2.114,51
0-1 YIL A-B 1.567,64 1.959,55
C 1.482,43 1.853,04
D 1.439,85 1.799,81
         
         
(*) BİM'DEKİ GÜNCEL PROGRAMLAMA DİLLERİNDEN EN AZ BİRİNİN BİLDİĞİNİN BELGELEMESİ HALİNDE TAVAN ÜCRETLERİ %25 ORANINDA ARTIRILIR.  
(**) AYLIK TAVAN ÜCRETE EK OLARAK MESAİ ÖDENMEKTEDİR.  

(*) BİM'DEKİ GÜNCEL PROGRAMLAMA DİLLERİNDEN EN AZ BİRİNİN BİLDİĞİNİN BELGELEMESİ HALİNDE TAVAN ÜCRETLERİ %25 ORANINDA ARTIRILIR.

(**) AYLIK TAVAN ÜCRETE EK OLARAK MESAİ

ÖDENMEKTEDİR.

D)BAŞVURU YÖNTEMİ

1- Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 30/06/2011 tarihi saat 17.00?ye kadar şahsen Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

2- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

YARGITAY BAŞKANLIĞINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

Başkanlığımızda zabıt katibi olarak çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca 100 sözleşmeli personel alınacaktır.

Brüt Aylık

Unvanı Adedi Ücreti (YTL) Nitelikleri

A)En az önlisans mezunu olanlar

Zabıt Katibi 100 1.252 1- 5 yıldan az olanlar

1.312 2- 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar

1.369 3- 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar

1.428 4- 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar

1.495 5- 20 yıldan fazla olanlar

B) Diğerleri

1.225 1- 5 yıldan az olanlar

1.265 2- 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar

1.305 3- 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar

1.356 4- 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar

1.436 5- 20 yıldan fazla olanlar

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

c) 2010-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS?den en az 70 puan almış olmak.

lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

d) Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

e)Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

g) Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin ?Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler? hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

B-ÖZEL ŞARTLAR

Başvuruları kabul edilen adaylar öncelikle hızlı ve doğru yazı yazma yeteneklerinin ölçülmesi için uygulama sınavına tabi tutulurlar, bu sınavda;

Yargıtay Personeli Özlük İşleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve hizmet gereğince, el ile dakikada yanlışsız ve okunaklı net en az 12 kelime, bilgisayar klavyesi ile dakikada en az 30 kelime, yazmaları zorunludur. (Her bir doğru kelime 3 puan değerindedir.)

Uygulama sınavında başarılı olanlar, sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar.

Yapılacak sözlü sınav Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır.

C-BAŞVURU FORMU VE İSTENİLEN BELGELER

İnternet www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.

D)BAŞVURU YÖNTEMİ

1- Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 30/06/2011 tarihi saat 17.00?ye kadar şahsen Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

2- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

3- Özel Şartların belirlenebilmesi için başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygun bir sürede uygulama sınavı (bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) ve bu sınavda başarılı olanlar arasında da sözlü sınav yapılacak olup; konu ile ilgili sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

4- Değerlendirme : Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35 ve Sözlü sınav puanları da % 30 olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir.

5- Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Çözümleyici Başvuru Şartları

Programcı Başvuru Şartları

Çözümleyici-Programı Başvuru Formu

Zabıt Katibi Başvuru Şartları

Zabıt Katibi Başvuru Formu

Bu ilan 309,636 defa okundu. 608 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?