SPK, Uzman Yardımcısı Sınav İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu, 20 adet "uzman yardımcısı" kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapacaktır. Başvuruların en geç 22 Kasım 2004 tarihine kadar şahsen veya veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 01 Kasım 2004 08:50, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
SPK, Uzman Yardımcısı Sınav İlanı

SERMAYE PİYASASI KURULU

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu?nda G.İ.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adet "uzman yardımcısı" kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı açılacaktır.

KATILMA KOŞULLARI

Giriş sınavına katılabilmek için;

1) ÖSYM tarafından 15-16 Kasım 2003 ve 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı?nda (KPSS) Sermaye Piyasası Kurulu için hesaplanan;

KPSSP6 puanı 90 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişinin içerisinde bulunanlar katılabileceklerdir. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 400 üncü sıradaki aday sayısının 1?den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

2) Devlet Memurları Kanunu?nun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,

3) Siyasal Bilgiler, İktisat, Hukuk, İşletme (İTÜ İşletme Mühendisliği Fakültesi dahil) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da meslek konusu ile doğrudan ilgili ve en az dört yıl süreli diğer yüksek öğrenim kurumlarından (bunların denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte ve yüksekokullardan) birini bitirmiş olmak,

4) 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (1/1/1974 ve daha sonra doğanlar sınava katılabilir.),

5) Sağlık ve diğer nitelikler bakımından "Sınav Broşürü"nde gösterilen şartları taşımak,

zorunludur.

GİRİŞ SINAVI

Sınav Tarihi: 25-26 Aralık 2004

Sınav Saatleri: Sabah 9.00, Öğleden Sonra 14.00

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi, İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi Beşevler/ANKARA

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

SINAV BROŞÜRÜ

Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren "Sınav Broşürü" ve "Başvuru Formu" Kurul?un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden ve İstanbul Temsilciliğinden alınabilir veya Ankara ve İstanbul dışında ikamet edenler tarafından posta ile istenebilir. Ayrıca Kurulun internet sayfasından da "Sınav Broşürü" ve "Başvuru Formu" temin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı?na katılabilmek için "Başvuru Formu" ve istenen belgeler, en geç 22 Kasım 2004 saat 16.00 ya kadar ulaşacak şekilde Kurul?un Ankara?daki merkezine şahsen teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucunda aranılan şartları taşıdığı anlaşılan adayların isim listeleri Kurulun internet sayfasında yayınlanacak, ayrıca Sınav Giriş Belgeleri adayların adreslerine posta ile gönderilecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ

Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156

06530 ANKARA

İrtibat Tel: (0312) 292 89 95

292 89 96

292 89 97

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No: 15

Süzer Plaza Kat: 3 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0212) 334 56 09

334 56 10

İNTERNET ADRESİ: http://www.spk.gov.tr