İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

İlan Giriş : 28 Ekim 2004 15:05, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Takvim Gazetesi / 27.10.2004

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü?nde boş bulunan, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8 inci ve 9 uncu derecelerden 4?er adet olmak üzere toplam 8 adet Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanmak üzere 8-9/12/2004 tarihleri arasında giriş sınavı yapılacaktır.

1. Giriş Şartları:
Sınava girecek adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 01.01.2004 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları,

c) Hukuk, İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile Mühendislik alanında eğitim veren en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

d) Bu sınavda daha önce iki kez başarısız olmamaları,

e) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında ( KPSS):

-İdari bölümlerden mezun olanların ( KPSSP 84) 80 ve üstü,

-Mühendislik bölümlerinden mezun olanların ( KPSSP 4) 80 ve üstü, puanları almış olmaları, gerekmektedir.

2. İstenilen Belgeler:

a) Bakanlığımız Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünden bizzat veya internet aracılığı ile www.sanayi.gov.tr adresinden alınmak suretiyle temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak iş talep formu,

b) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

d) Kendi el yazısı ile yazılmış ve baba ve annesinin adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yerleri, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi,

e) Erkeklerde, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

f) Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil belgesi,

g) Tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu (sözlü sınavı kazananlardan alınacaktır),

h) KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği,

i) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf. Belge ve bilgileri eksik olan başvurular işleme alınmayacaktır.

3. Başvuru Adresi:

Başvurular 2. maddede belirtilen belgeler ile birlikte: ?T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 3. Kat, Eskişehir Yolu, 7.km, ANKARA? adresine 24/11/2004 tarihi mesai saati bitimine kadar bizzat veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve bu tarihler dışındaki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünce düzenlenen sınav giriş belgesi verilecektir.

4. Sınav Şekli ve Şartları:

Yarışma sınavı sözlü sınav olarak yapılacaktır. Sözlü sınava, başvuru yapanlardan sırasıyla puanı en yüksek 80 aday katılabilecektir.

Sözlü Sınav: Bakanlığımız tarafından yapılacak olup,Kamu Personeli Seçme Sınavları ( KPSS) neticesine göre Hukuk, İktisat, İşletme, Genel Ekonomi, Temel Mühendislik Bilimleri, Tüketicinin Korunması Mevzuatı, Yabancı Dil, Genel Kültür ve Genel Yetenek ile güncel olaylara bakış açıları ve aynı zamanda da adayların muhakeme, kavrayış, anlatım ve temsil yetenekleri ile genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk açısından değerlendirildiği bir mülakat niteliğinde olacaktır.

5. Sınav Tarihi ve Yeri:

Sözlü Sınav: 8-9 Aralık 2004 tarihleri arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 3. Kat toplantı salonunda yapılacak olup, kişilerin hangi tarih ve saatte sınava girecekleri 29/11/2004 tarihinde Tüketicinin Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ilan panosuna asılacak ve internet aracılığı ile www.sanayi.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir. Ayrıca Ankara dışından müracaat edenler (0312)2860365/ 2312-2332 nolu telefonlardan bilgi alabileceklerdir.

6. Kimlik Belgesi:

Adaylar, sınavda Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş sınav giriş belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında ayrıca fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi) bulunduracaklardır.