Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınav İlanı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü?nde boş bulunan, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 5 adet Stajyer Kontrolörlük kadrosuna atanmak üzere 6-7/12/2004 tarihinde giriş sınavı yapılacaktır. Başvuruların 24.11.2004 tarihi mesai saati bitimine kadar bizzat veya posta ile yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 28 Ekim 2004 14:50, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınav İlanı

Takvim Gazetesi / 27.10.2004

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü?nde boş bulunan, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 9 uncu dereceden 5 adet Stajyer Kontrolörlük kadrosuna atanmak üzere 6-7/12/2004 tarihinde giriş sınavı yapılacaktır.

1. Giriş Şartları:
Sınava girecek adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Mühendislik Fakülte veya Yüksekokullar ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

c) 01.01.2004 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmaları,

d) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmaları,

e) Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olması,

f) Askerlik görevini yapmış, erteletmiş ya da muaf olmaları,

g) Yapılacak inceleme sonucunda varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden Kontrolörlüğe engel bir durumun bulunmaması,

h) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS):

-İdari bölümlerden mezun olanların ( KPSSP 84) 80 ve üstü,

-Mühendislik bölümlerinden mezun olanların ( KPSSP 4) 80 ve üstü, puanları almış olmaları, gerekmektedir.

2. İstenilen Belgeler:

a) Bakanlığımız Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünden bizzat ya da internet aracılığı ile www.sanayi.gov.tr adresinden alınmak suretiyle temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak iş talep formu,

b) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

c) Yüksek öğrenim diploması veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

d) Kendi el yazısı ile yazılmış ve baba ve annesinin adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yerleri, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi,

e) Erkeklerde, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği

f) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,

g) Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil belgesi,

h) KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği,

ı) Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu raporu (sözlü sınavı kazananlardan alınacaktır.) Belge ve bilgileri eksik olan başvurular işleme alınmayacaktır.

3. Başvuru Adresi:

Başvurular 2. maddede belirtilen belgeler ile birlikte:

?T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü- 3. Kat, Eskişehir Yolu, 7.km, ANKARA? adresine 24/11/2004 tarihi mesai saati bitimine kadar bizzat veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve bu tarihler dışındaki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünce düzenlenen sınav giriş belgesi verilecektir.

4. Sınav Şekli ve Şartları:

Yarışma sınavı sözlü sınav olarak yapılacaktır. Sözlü sınava, başvuru yapanlardan sırasıyla puanı en yüksek 50 aday katılabilecektir.

Sözlü Sınav: Bakanlığımız tarafından yapılacak olup, Kamu Personeli Seçme Sınavları ( KPSS) neticesine göre Hukuk, İktisat, İşletme, Genel Ekonomi, Temel Mühendislik Bilimleri, Tüketicinin Korunması Mevzuatı, Yabancı Dil, Genel Kültür ve Genel Yetenek ile güncel olaylara bakış açıları ve aynı zamanda da adayların muhakeme, kavrayış, anlatım ve temsil yetenekleri ile genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk açısından değerlendirildiği bir mülakat niteliğinde olacaktır.

5. Sınav Tarihi ve Yeri:

Sözlü Sınav: 6-7 Aralık 2004 tarihleri arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 3. Kat Toplantı Salonunda yapılacak olup, kişilerin hangi saatte sınava girecekleri 29/11./2004 tarihinde Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ilan panosuna asılacak ve internet aracılığı ile www.sanayi.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir. Ayrıca Ankara dışından müracaat edenler (0312)2860365/ 2312-2312 nolu telefonlardan bilgi alabileceklerdir.

6. Kimlik Belgesi:

Adaylar, sınavda Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş sınav giriş belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında ayrıca fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi) bulunduracaklardır.