Smyrna Antik Kazısı Geçici İşçi Alım İlanı

İlan Giriş : 27 Mayıs 2011 07:40, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Smyrna Antik Kazısı Geçici İşçi Alım İlanı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzeler Genel Müdürlüğü'nün arkeolojik kazılara işçi alımı ile ilgili 22.12.2009 tarih ve 241420 sayılı yazısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Kapsam başlıklı 2. Maddesinin 2. Fıkrasının (e) bendi uyarınca, arkeolojik kazı çalışmalarına alınacak işçiler için Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı; ancak işçi alımları ile ilgili ilanların Türkiye İş Kurumu'nun ilgili İl/Şube Müdürlüklerine bildirilmesi gerektiği" belirtilmiştir.

Tarafımdan sürdürülen Smyrna Antik Kenti Kazı çalışmalarına 01.06.2011 tarihinde iş başı yapmak üzere geçici süre ile arkeolojik kazı çalışmalarında deneyimli 4' (dört) adet vasıfsız işçi istihdam edileceğini beyan eder, gereğinin yapılmasını arz ederim.

34240 Çarıkaya/İZMİR
Saygılarımla.

Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy Smyrna

Antik Kenti Kazı Başkanı

İLETİŞİM: Agora Kazı Evi

Namazgah Mah. 816 Sokak No: 29 Tel/Fax: 441 04 95

34240 Çarıkaya/İZMİR