İçişleri Bakanlığı Dernek Denetçiliği Sınav İlanı

İlan Giriş : 04 Ekim 2004 12:55, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
İçişleri Bakanlığı Dernek Denetçiliği Sınav İlanı

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI
GİRİŞ SINAV DUYURUSU


İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 20 adet Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrolarına atama yapılmak üzere Ankara?da 01-02-03 Aralık 2004 tarihlerinde giriş sınavı(Sözlü) yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2-En az dört yıllık Lisans eğitimi veren Hukuk,Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3-ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan ?Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 59? bölümünde en az 80 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak, (100 üncü aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır.)
4- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, (01.12.1974 ve bu tarihten sonra doğanlar) (Memurlar.net)
5- Erkekler için askerlikle ilgili bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
1- Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3- ( KPSSP 59) Sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi,
4- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünden veya Bakanlığımızın www.ıcıslerı.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş resimli İş Talep Formu,
5- (4) adet vesikalık fotoğraf,
6- Savcılıktan alınacak Adli Sicil Belgesi
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
8- Yabancı okul mezunları için denklik belgesi,
Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adaylar, istenilen belgelerle birlikte, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sınav bürosundan veya Bakanlığımızın www.ıcıslerı.gov.tr adresli internet sitesinden temin edecekleri İş Talep Formunu doldurarak, 14-27 Ekim 2004 tarihleri arasında çalışma saatleri içinde bizzat müracaat edeceklerdir.
Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş Sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi Bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.

Sözlü sınava alınacak adayların iş talep formunda gösterdikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak sözlü sınav günü, saati ve yeri ayrıca bildirilecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder.

Sözlü Sınavda başarılı olabilmek için alınan notun 70 den aşağı olmaması gerekir. Sınav kurulu tarafından, adaylar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak, sözlü sınav başarı listesi oluşturulacaktır.

70 ve üzeri puan alan adaylar arasından, başarı puan sıralaması, kadro durumu ve ihtiyaca göre asil ve yeteri kadar yedek liste düzenlenecektir.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Giriş Sınavında başarılı olan adayların listesi sınav kurulunca Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarında asılarak duyurulacaktır.

DİĞER HUSUSLAR
Sözlü sınava alınan ve kazananlardan, İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olanların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.
İlan olunur.

DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI İŞ TALEP FORMU