SMYRNA Antik Kenti Kazısı Geçici İşçi Alım İlanı

İlan Giriş : 05 Mayıs 2011 08:29, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
SMYRNA Antik Kenti Kazısı Geçici İşçi Alım İlanı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞ Ü' NE

Kültür ve Turizm Bakanlığı. Müzeler Genel Müdürlüğü'nün arkeolojik kazılara işçi alımı ile ilgili 22.12.2009 tarih ve 241420 sayılı yazısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Kapsam başlıklı 2. Maddesinin 2. Fıkrasının (e) bendi uyarınca, arkeolojik kazı çalışmalarına alınacak işçiler için Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı; ancak işçi alımları ile ilgili ilanların Türkiye İş Kurumu'nun ilgili İl/Şube Müdürlüklerine bildirilmesi gerektiği" belirtilmiştir.

Tarafımdan sürdürülen Smyrna Antik Kenti Kazı çalışmalarına 09.05.2011 tarihinde iş başı yapmak üzere geçici süre ile arkeolojik kazı çalışmalarında deneyimji 10 (on) adet vasıfsız işçi istihdam edileceğini beyan eder. gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

İLETİŞİM: Agora Kazı Evi Namazgah Malı. 816 Sokak No: 29 34240 Çankaya/İZMİR Tel/Fax: 441 04 95

Yrd. Doç. Dr. Akın F.rsoy Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı