Diyarbakır Müze Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı

İlan Giriş : 05 Mayıs 2011 08:29, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

KOORDİNASYON MERKEZİ İÇİN İSÇİ ALİM İLANI

15 05/2011 tarihinden itibaren, ekle nitelikleri belirten işlerde Müze Müdürlüğü ile koordinasyon Başkanlığımız taralından gerekli görüldüğü takdirde yapılacak mülakat sonucunda vasıflı ve vasıfsız işçi çalıştırılacaktır.

VASIFLI İSÇİLERDE ALIM ŞARTLARI:

ARKEOLOG ŞARTLARI

1- Daha önce Arkeolojik Kazılarda çalışmış olmak.

2- Arazi koşullarına uyıım sağlamak.

3- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Ilısıı Barajı ve HES Projesi çerçevesinde Diyarbakır İli sınırları içinde kalan kurtarma kazılarına ait 2011 Kazı ekip listesinde yer almış olmak.

4- Üniversitelerin Arkeoloji Bölümü'nden mezun olmak.

5- Diyarbakır Müze Müdürlüğünün Başkanlığında yapılan Kazılanı Kültür Envanteri I espit (.'alışmalarına katılmış olmak.

6- Arkeolojik Teknik çizim yapıyor olmak.

Meslek: Açık Vasıflı İşçi Sayısı: 5 kişi Arkeolog.

MİMAR ŞARTLARI

1- Diyarbakır ilinde ikamet etmek.

2- Üniversitelerin Mimarlık Bölümü'nden mezun olmak.

3- Arkeolojik mimari çizim yapıyor olmak.

4- AutoCad çizim programını kullanıyor olmak.

Meslek: Açık Vasıflı İşçi Sayısı: 1 kişi Mimar

ANTROPOLOG ŞARTLARI

1- Üniversitelerin Antropoloji Bölümü'nden mezun olmak.

2- Daha önce Arkeolojik Kazılarda çalışmış olmak.

3- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Ilısu Barajı ve HES Projesi çerçevesinde Diyarbakır İli sınırları içinde kalan kurtarma kazılarına ait 2011 Kazı Ekip listesinde yer almış olmak.

Meslek: Açık Vasıflı İşçi Sayısı: 2 kişi Antropolog

HARİTA TEKNİKERİ ŞARTLARI

1- Diyarbakır il Merkezinde ikamet etmek.

2- Meslek Yüksek Okulu Harita ve Kadastro Programı mezunu olmak.

3- l:n az 1 yıllık iş teerübesi sahibi olmak.

4- NetCad programını kullanıyor olmak.

Meslek: Açık Vasıflı İşçi Sayısı: 1 kişi Harita Teknikeri

BÜRO ELEMANI ŞARTLARI

1- Diyarbakır il Merkezinde ikamet etmek.

2- Üniversitelerin 4 yıllık İşletme Bölümü mezunu olmak.

3- Fxcel. Photoshop ve Word Office bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanıyor olmak.

4- Müze büro işlerinde tecrübe sahibi olmak.

Meslek: Açık Vasıflı İşçi Sayısı: 2 kişi İşletme Mezunu

VASIFSIZ İSÇİ ŞARTLARI:

1- Sağlık durumunun arazi koşullarına uygun olması (Bu durum ise girişte İ.basamak sağlık kurumu raporuyla belgelenecektir)

2- Diyarbakır İli. Bismil İlçesinde ikamet etmesi \c bıınıı belgelemesi.

3- Daha önce Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni çerçevesinde Bismil

ilçesinde yürütülmüş arkeolojik kazılarda çalışmış olması ve bunu belgelemesi.

Meslek: Açık Vasıfsız İşçi Sayısı: 2 kişi vasıfsız işçi

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞININ İDARESİNDE;

1- Arkeolojik Kazı çalışmaları idaresi, yönetimi.

2- Arkeolojik alanlarda her tiirlü arkeolojik, mimari ve harita kullanımına dönük teknik iş yapımı, idaresi, y önetimi.

3- Her türlü Arkeolojik ve Antropolojik bilimsel işler.

4- Gerekli görülen hallerde. Müze Müdürlüğü ile Koordinasyon Başkanlığı'nca verilecek benzeri görevler.

5- Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nce verilecek Kültür Envanteri tespit çalışmalarında görev almak.

BAŞURU :

1- İşe giriş için belirtilen şartların tümüne haiz olmak gerekmekledir.

2- Belirlenen şartlara sahip vasıflı ve vasıfsız işçi adaylarının belirtilen adrese, aşağıda verilen tarihler arasında, posta ile veya mesai saatleri (08:00-17:00) çerçevesinde elden bizzat başvurmaları gerekmektedir.

3- Belirlenen şartlara uymayan, süresi içinde sapılmayan başvurular ve veya postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Tüm sonuçlar, başvuruların bitiş gününden bir gün sonra. 14.05.2011 sabah saat 10:00 itibarıyla başvuru yerinde bulunan dııyıırıı panosunda yazılı olarak ilan edilecektir.

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi

2- 1 Adet Nüfus Cüzdanı f otokopisi

3- 1 adet Özgeçmiş (Sadece Vasıflı işçiler için)

4- İkamet Belgesi

Başvuru Aralığı: 04-13.05.201 I

Başvuru Yeri: Ilısu Barajı ve HES Projesi Koor. Merkezi

Kurtuluş Mah.704. Sokak Helin Apt. No: 11 Daire: 9 Bismil Diyarbakır

İrtibata geçilecek kişi: Gülriz Kozbe-Koordinatör S.İrem Öğütle

İrtibat Tel: (0412)415 60 07