Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım ilanı

26/04/2011 22:38:00
Yazdır

UZMAN ERBAŞ OLARAK ALINACAK ERBAŞ/ER SINIFLARI VE BUNLARIN

İSTİHDAM EDİLECEKLERİ BİRLİKLER

ERBAŞ/ER SINIFLARI GÖREV YERLERİ
ELEKTRİKÇİ YÜZER BİRLİKLER
İKMALCİ (AŞÇI BRANŞI) YÜZER/KARA BİRLİKLER
KURBAĞA ADAM YÜZER BİRLİKLER
TELSİZCİ KARA BİRLİKLERİ
MUHAFIZ KARA BİRLİKLERİ

UZMAN ERBAŞ ADAYLARINDA ARANILAN KOŞULLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3. Başvuru tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak, (09 Eylül 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilirler)

4. 09 Eylül 2011 tarihi itibarı ile terhislerine 6 ay veya daha az süre kalmak veya terhisi üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olmak, (09 Eylül 2008 ve daha sonra terhis olanların başvuruları kabul edilecektir.)

5. Halen askerlik hizmetini sürdürenler için uygun nitelik belgesi almak,

6. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi, yüzme testi, uygulamalı sınav ve mülakatta başarılı olmak,

7. Elektrikçi, İkmalci (Aşçı Branşı) ve Kurbağa Adam sınıfından başvuracak adaylar için yapılacak yüzme testinde başarılı olmak,

8. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından sevk edilecek Asker Hastanelerinden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre ?Uzman Erbaş Olur? kararlı sağlık raporu almak,

9. Görev yapmak istediği bölgede boş kadro bulunmak,

10. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

11. Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

12. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

13. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

14. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu?nun 148?inci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

15. Kurbağa Adam ve Muhafız sınıfı için en az 1,70 m., diğer sınıflarda ise en az 1,64 m. boyunda olmak,

16. Aşağıda belirtilen branş ve ihtisaslarda bulunmak:

a. Elektrikçi Sınıfı :

(1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemi ve botlarda Elektrikçi Sınıfında yapıyor/yapmış olanlar,

(2) Herhangi bir Kuvvet Komutanlığına bağlı olmak koşulu bulunmaksızın denizcilik ile ilgili Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu bitirmiş olanlar,

başvurabilecektir.

b. İkmalci Sınıfı (Aşçı Branşı) :

(1) Herhangi bir Kuvvet Komutanlığına bağlı olma koşulu bulunmaksızın askerlik hizmetini Aşçı Sınıfından yapıyor/yapmış olanlar,

(2) Askerlik hizmetini Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/kara birliklerde İkmalci Sınıfında (Aşçı Branşı) aşçı genel ve aşçı sıcakçı ihtisasında yapıyor/yapmış olanlar,

(3) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı yüzer/kara birliklerde İkmalci Sınıfında (Aşçı Branşı) aşağıda belirtilen ihtisas alanlarında yapıyor/yapmış olanlar,

İhtisas Sıra Nu : İhtisas Kod Nu : Unvanı :

--- 052 Aşçı Sıcakçı

--- 053 Aşçı Soğukçu

--- 063 Aşçı Genel

(4) Herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmaksızın Aşçılık Meslek Lisesi, Aşçılık Meslek Yüksek Okulu mezunu olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık ile ilgili açmış olduğu kurslardan ?Aşçılık Belgesi? almış olanlar,

başvurabilecektir.

c. Kurbağa Adam Sınıfı :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/kara birliklerde Kurbağa Adam sınıfında yapıyor/yapmış olanlar başvurabilecektir.

ç. Telsizci Sınıfı :

(1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik K.lığı bağlısı yüzer/kara birliklerde Telsizci ve Telemci Sınıfında yapıyor/yapmış olanlar,

(2) Kara Kuvvetleri Komutanlığının aşağıdaki sınıflarının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapıyor/yapmış olanlar,

(a) İstihkam :

İhtisas Sıra Nu : İhtisas Kod Nu : Unvanı :

067 4740 Orta Hız Telsiz Operatörü

(b) Topçu :

İhtisas Sıra Nu : İhtisas Kod Nu : Unvanı :

043 3766 Yüksek Hız Telsiz Operatörü

070 4667 Haber Merkezi Amiri

255 4740 Telsiz Operatörü

328 4667 Muhabere Çavuşu

(c) Piyade :

İhtisas Sıra Nu : İhtisas Kod Nu : Unvanı :

061 3766 Yüksek Hız Telsiz Operatörü

062 3766 Telsiz Operatörü

064 3766 Telsiz Manga Komutanı

097 4667 Haber Merkezi Amiri

110 4740 Telsiz Operatörü

127 5740 Telsiz-Telem Operatörü

257 4667 Kıta Muhabere Çavuşu

276 4740 Telsiz Öğretmeni

277 4740 Orta Hız Telsiz Operatörü

556 3766 Telsiz Kısım Komutanı

(ç) Sıhhiye :

İhtisas Sıra Nu : İhtisas Kod Nu : Unvanı :

031 4237 Telem Operatörü

048 4667 Telsiz Operatörü

049 4740 Orta Hız Telsiz Operatörü

(d) Levazım :

İhtisas Sıra Nu : İhtisas Kod Nu : Unvanı :

053 4667 Haber Merkezi Amiri

056 4667 Telsiz Operatörü

(e) Muhabere :

İhtisas Sıra Nu : İhtisas Kod Nu : Unvanı :

004 1640 Telem Operatörü

016 3237 Telsiz-Telem Operatörü

022 3766 Yüksek Hız Telsiz Operatörü

027 4237 Telem Operatörü

124 4667 Telsiz Operatörü

129 4740 Orta Hız Telsiz Operatörü

(3) Jandarma Genel Komutanlığının aşağıdaki sınıflarının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak;

(a) Jandarma :

İhtisas Sıra Nu : İhtisas Kod Nu : Unvanı :

128 1799 Kıta Muhabere Eri

140 2186 Kıta Muhabere Çavuşu

306 3615 Muhabere Cihazları İşletmeni

(b) Jandarma Muhabere :

İhtisas Sıra Nu : İhtisas Kod Nu : Unvanı :

010 2411 Telsiz İşletmeni

002 1337 Telem Operatörü

014 3615 Muhabere Cihazları İşletmeni

023 7297 Haber Merkezi İşletmeni

024 7298 Muhabere Vasıtaları İşletmeni

başvurabilecektir.

d. Muhafız Sınıfı :

(1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Deniz Piyade ve Muhafız Sınıfları ile Sahil Güvenlik Komutanlığının Muhafız sınıfında yapıyor/yapmış olanlar,

(2) Kara Kuvvetleri Komutanlığının aşağıdaki sınıfının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapıyor/yapmış olanlar,

Piyade Sınıfı :

İhtisas Sıra Nu : İhtisas Kod Nu : Unvanı :

126 5676 Muhafız Eri

404 1745 Komando Manga Komutanı

458 5745 Avcı Eri

479 1745 Koruma Tim Komutanı

(3) Hava Kuvvetleri Komutanlığının aşağıdaki sınıfının belirtilen ihtisas alanında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olanlar,

Piyade Sınıfı :

İhtisas Sıra Nu : İhtisas Kod Nu : Unvanı :

002 49101 Muhafız Eri

(4) Jandarma Genel Komutanlığının aşağıdaki sınıfının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olanlar,

Jandarma Sınıfı :

İhtisas Sıra Nu : İhtisas Kod Nu : Unvanı :

101 0099 Tim K.,Tim K.Yrd.,Tim Çvş.,Tim Onb.

148 2366 Muhafız Manga Komutanı

151 2417 Emniyet ve Muhafız Manga K.

382 4217 Emniyet ve Muhafız Eri

383 4224 Komutan Muhafızı

444 2414 Komando Avcı Eri

başvurabilecektir.

HALEN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN ERBAŞ/ERLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TARİH :

BİRLİK/KIT?ASI : (İl/İlçe?de belirtilecektir)

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

TERTİP NO :

DUHULÜ :

TC KİMLİK NUMARASI :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

ÖZÜ: Uzman Erbaş Kadrolarına Başvuru.

KOMUTANLIK ÖNÜNE

Halen.................................................Komutanlığında.............................Çavuş/Onb./Er olarak görev yapmaktayım. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Yönetmeliği esaslarına göre aşağıda belirtilen Coğrafi bölgelerin birinde ...................... sınıfında uzman çavuş/onbaşı olarak görev yapmaya istekliyim.

Gerekli işlemin yapılmasını emirlerine arz ederim.

İmza

Adı ve Soyadı

EV ADRESİ/TLF. :

NOT : Halen askerlik hizmetini yapan erbaş/erler adres olarak, daimi ikametgah adreslerini ve kendilerine ulaşılabilecek telefon numarası vereceklerdir.

NOT : Adaylar durumlarına uygun sadece bir sınıfın sınavına başvurabileceklerdir. Dilekçelerinde sınavına girecekleri sınıfı belirtmeyen adayın başvuruları kabul edilmeyecektir.

GÖREV YAPMAK İSTEDİĞİM COĞRAFİ BÖLGELER : TERCİH SIRASI :

1. Karadeniz Bölgesi ( )

2. Marmara Bölgesi ( )

3. Akdeniz Bölgesi ( )

4. Ege Bölgesi ( )

5. İç Anadolu Bölgesi ( )

NOT : (İstek sırasına göre 5 coğrafi bölge belirtilecektir.)

UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

FOTOĞRAF

BİRLİK/KIT?ASI :

ADI SOYADI :

BABA ADI :

SINIF/RÜTBESİ :

TC KİMLİK NO :

TERTİBİ :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

N İ T E L İ K L E R HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLAR VERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI
BAŞKAN SB.ÜYE ASTSB. ÜYE
DİSİPLİN VE AHLAKİ (TAM NOT 50) 1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi        
2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması.        
3. Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması        
4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati        
5. Güvenilme ve Sadakati        
HİZMET VERİMİ (TAM NOT 50) 6. Zekası ve Muhakeme Yeteneği        
7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı        
8. Mesleki Bilgisini ve As. İhtisasını Gel.        
9. Astlarını Öğretme ve Yetiştirme        
10.Sorumluluğu Benimseme, Üstlük ve Liderlik.        
NOT TOPLAMI        
KANAAT        
HEYET PERSONELİNİN İMZASI        
ADI SOYADI        
RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI        
GÖREVİ        
DÜZENLEME TARİHİ        

...............................nın Uzman ..................... adaylığa kabulü uygundur/uygun değildir.

O N A Y

ADI SOYADI :

SINIF VE RÜTBESİ :

GÖREVİ :

IMZA VE MÜHÜR :

?UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ? DOLDURMA TALİMATI

1. Nitelik belgesi uzman erbaş olmak üzere başvuracak personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.

2. Niteliklere heyet personelince ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Kanaat hanesine uzman çavuş/uzman onbaşı olmaya layıktır/değildir ibaresi yazılır. Heyet personelince, her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. Verilen notların ortalaması nitelik belgesi tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar onaylanır. Verilen notlar aynı kadro/görev yerine birden fazla istekli olduğunda sıralamaya tesir eder ve seçimde etkili olur.

3. Heyet başkanı, teşkil edilen heyetin en kıdemli subayıdır.

4. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili heyet personeli, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin sekizinci maddesinde belirtilen personeldir.

5. Nitelik belgesinin onay makamı:

a. Sahil Güvenlik Ana Ast ve Grup Komutanları,

b. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahında Personel Başkanı,

c. Sınavlara diğer Komutanlıklardan başvuracak adaylar için Uzman Erbaş Yönetmeliği EK-C ?Nitelik Belgesi Doldurma? talimatının 5?inci maddesinde belirtilen personeldir.

6. Nitelik belgesinde belirtilen sınıf ve ihtisasta olup, sınıf/ihtisasının haricindeki kadro/görev yerlerinde görevlendirilen erbaş/erler hakkında nitelik belgesi düzenlenmeyecek, uzman erbaşlığa başvuruları kabul edilmeyecektir.

TERHİS OLAN ERBAŞ VE ERLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TARİH :

BİRLİK/KIT?ASI : (İl/İlçe?de belirtilecektir)

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

TERTİP NO :

DUHULÜ :

TC KİMLİK NUMARASI :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

ÖZÜ: Uzman Erbaşlığa Başvuru.

SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

Uzman erbaş olmak için gerekli giriş koşullarını taşıyorum. Aşağıda belirtilen coğrafi bölgelerin birinde ....................... sınıfından uzman erbaş olarak görev yapmak istiyorum.

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

İmza

Adı Soyadı

NOT : Adaylar durumlarına uygun sadece bir sınıfın sınavına başvurabileceklerdir. Dilekçelerinde sınavına girecekleri sınıfı belirtmeyen adayın başvuruları kabul edilmeyecektir.

GÖREV YAPMAK İSTEDİĞİM BÖLGELER: TERCİH SIRASI :

1. Karadeniz Bölgesi ( )

2. Marmara Bölgesi ( )

3. Akdeniz Bölgesi ( )

4. Ege Bölgesi ( )

5. İç Anadolu Bölgesi ( )

NOT : (Tercih sırasına göre 5 coğrafi bölge yazılacaktır.)

EKLER :

EK-A (Askerlik Şubesi veya Noter Onaylı Terhis Belgesi.)

EK-B (Nüfus Cüzdanı Suretleri)

EK-C (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örnekleri)

EK-Ç (Noter Onaylı Öğrenim Belgesi/Diploma)

EK-D (Adli Sicil Belgeleri)

EK-E (4 Adet Takım Elbiseli Vesikalık Fotoğraf)

EK-F (5 TL Değerinde İadeli Taahhütlü Posta Pulu)

EK-G (Kurbağa Adam Adayları İçin Kurs Bitirme Belgesi Fotokopisi,

İkmalci Sınıfına (Aşçı Branşı) MEB Onaylı ?Aşçılık Belgesi? İle

Başvuracaklar İçin Noter Onaylı Aşçılık Belgesi)

EK-Ğ (Aday Bilgi Formu(Çıktısı İnternetten Alınacak))

EV ADRESİ ve TLF. :

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. HALEN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN ERBAŞ/ERLER İÇİN :

a. Dilekçe, (Sayfa-6)

b. Nitelik belgesi, (Sayfa-7)

c. Kendisi, anne ve babası ile evli ise eşi için fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, (Adaya ilişkin nüfus cüzdan sureti birliklerince onaylanacaktır. Anne, baba ve varsa eşine ait belgeler muhtarlık veya noter onaylı olacaktır.)

ç. En son mezun olduğu okula ait diplomanın noter onaylı fotokopisi,

d. Adayın kendisi, annesi, babası, kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,

e. Adayın kendisi, annesi, babası ve evli ise eşi için Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak adli sicil belgesi,

f. 4 Adet vesikalık fotoğraf,

g. Kurbağa Adam sınıfından başvuracaklar için Kurbağa Adam Er İhtisas Kursu?nu başarı ile bitirdiğini gösterir kurs belgesi fotokopisi,

ğ. Aday bilgi formu. (İnternetten çıktısı alınarak doldurulacaktır.) (Sayfa-15)

h. İkmalci Sınıfına (Aşçı Branşı) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ?Aşçılık Belgesi? ile başvuracaklar için noter onaylı Aşçılık Belgesi.

2. TERHİS OLMUŞ ADAYLAR İÇİN :

a. Dilekçe, (Sayfa-9)

b. Kendisi, anne ve babası ile evli ise eşi için fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, (Muhtarlık veya noter onaylı olacaktır.)

c. Adayın kendisi, annesi, babası, kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,

ç. Adayın kendisi, annesi, babası ve evli ise eşi için Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak adli sicil belgesi,

d. En son mezun olduğu okula ait diplomanın noter onaylı fotokopisi,

e. Askerlik şubesi veya noter onaylı terhis belgesi,

f. Takım elbise ile çektirilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

g. Kurbağa Adam sınıfından başvuracaklar için Kurbağa Adam Er İhtisas Kursu?nu başarı ile bitirdiğini gösterir kurs belgesi fotokopisi,

ğ. İadeli Taahhütlü Posta Pulu (Pul 5 TL değerinde olacak ve başvurusu kabul edilmeyen adaylara başvuru evrakları iade edilirken kullanılacaktır.)

h. İkmalci Sınıfına (Aşçı Branşı) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ?Aşçılık Belgesi? ile başvuracaklar için noter onaylı Aşçılık Belgesi.

I. Aday bilgi formu. (İnternetten çıktısı alınarak doldurulacaktır.) (Sayfa-15)

UYARI

Eksik evrak/belge ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

UZMAN ERBAŞ ADAYLARINA UYGULANACAK SINAVLAR

1. Yazılı Sınav :

a. Yazılı sınav 25 Eylül 2011 tarihinde yapılacak olup, söz konusu sınavda başarılı olan adayların ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi, yüzme testi, uygulamalı sınav ve mülakaat sınavı ise 26-30 Eylül 2011 tarihlerinde Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/ANTALYA?da yapılacaktır.

b. Uzman erbaş sınavına başvurusu kabul edilen adaylardan İkmalci sınıfı (Aşçı Branşı) genel kültür, diğer sınıfların tamamı ise genel kültür ve meslek bilgisi sınavına tabi tutulacaktır.

c. Genel kültür yazılı sınavında adaylara Türkçe, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, Vatandaşlık bilgisi ve Matematik alanlarından sorular sorulacaktır.

ç. Mesleki bilgi sınavı ise adayların istihdam edilecekleri sınıf ile ilgili bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

d. Yazılı sınavlarda başarılı olan adaylar Ön Sağlık Muayenelerine tabi tutulacaktır.

2. Ön Sağlık Muayenelerinde Aranılan Nitelikler :

a. Aşağıda belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak.

BOY (CM) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG)
164 72 51
165 72 52
166 72 52
167 73 53
168 73 54
169 74 54
170 75 55
171 76 56
172 77 56
173 78 57
174 79 58
175 80 58
176 81 59
177 81 60
178 82 60
179 83 61
180 84 62
181 85 62
182 86 63
183 87 64
184 88 64
185 89 65
186 90 66
187 91 66
188 92 67
189 93 68
190 94 69
BOY (CM) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG)
191 95 70
192 96 70
193 97 71
194 98 72
195 99 72
196 100 73
197 101 74
198 102 75
199 103 75
200 104 76
201 105 77
202 106 78
203 107 78
204 108 79
205 109 80
206 110 81
207 111 81
208 112 82
209 114 83
210 115 84

b. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve yürürlükteki emirler çerçevesinde ön sağlık muayene kriterlerini taşımak.

3. Fizik Yeterlilik Testi :

a. Ön Sağlık Muayenelerini olumlu olan adaylar aşağıda belirtilen testlere tabi tutulacaktır.

(1) 3000 metre koşu

(2) Mekik (20 tekrar)

(3) Şınav (20 Tekrar)

b. Fizik Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar yüzme testine alınacaktır.

4. Yüzme Testi :

a. Elektrikçi, İkmalci (Aşçı Branşı) ve Kurbağa Adam sınıfından başvuracak uzman erbaş adayları kadro/görev ihtiyacı nedeniyle yüzer birliklerde istihdam edileceklerinden yüzme testlerine tabi tutulacaklardır. Yüzme testlerinde başarısız olan adaylar, diğer sınavları kazanmış olsalar dahi uzman erbaş olarak istihdam edilmeyeceklerdir. Adaylara uygulanacak yüzme testleri aşağıda olduğu gibidir.

(1) Asgari 10 dk. su üstüne durabilme,

(2) Herhangi bir şeklide asgari 25 metre yüzebilme,

(3) Su altına dalarak 5-10 metre ilerleyebilme,

(4) 2 metre derinliğe dalabilme.

b. Kurbağa Adam sınıfından başvuracak adaylar ise aşağıda belirtilen testlere tabi tutulacaktır.

(1) Su üzerinde hareketsiz durabilme,

(2) 50 metre kurbağalama yüzebilme,

(3) 50 metre kelebek yüzebilme,

(4) 50 metre serbest yüzebilme,

(5) 5 metre serbest dalabilme,

(6) Su üzerinde maske tahliyesi yapabilme.

c. Yüzme testinde başarılı olan adaylar Uygulamalı Mesleki Bilgi sınavına tabi tutulacaktır.

5. Uygulamalı Mesleki Bilgi Sınavı :

a. Adayların daha önce sınıfına uygun olarak kullanmış olduğu cihaz veya sistemlere ilişkin bilgi seviyesi ölçülecektir.

b. Uygulamalı Mesleki Bilgi Sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınavına alınacaktır.

6. Mülakat :

Adaylara uygulanacak sınavların son aşaması olup, adayları tanımaya yönelik sorulardan oluşacaktır.

UYARI

Fiziki yeterlilik sınavı için adaylar yanlarında ?Eşofman, şort ve spor ayakkabısı? bulunduracaklar ayrıca yazılı sınav için kurşun kalem, kalemtıraş ve yumuşak silgi getireceklerdir.

UYARI

Yüzme testi için adaylar yanlarında mayolarını getireceklerdir.

BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM ZAMANI VE YERİ

1. Başvurular 18 Nisan - 09 Eylül 2011 tarihleri arasında şahsen veya posta ile Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı PK.418 07050 Yeni Liman, Konyaaltı/ANTALYA adresine yapılacaktır.

2. İrtibat telefonu: 0242 259 13 76 (Dahili: 23 25)?dır.

UYARI

Son başvuru tarihi olan 09 Eylül 2011 saat 17.30?a kadar başvuru adresine ulaşmayan başvuru formlarına işlem yapılmayacaktır.

UYARI

Başvurusu kabul edilen adayların kimlik bilgileri ile yapılacak sınav sonrasında başarılı olan adayların listesi www.sgk.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta vb. yollar ile tebligat yapılmayacak olup, sorumluluk tamamen adayın kendisine ait olacaktır. Bu yüzden başvurusu kabul edilen adayların 20 Eylül 2011 tarihinden itibaren, yapılacak sınav sonrasında başarılı olan adayların ise 07 Ekim 2011 tarihinden itibaren internet sitemizin takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ADAY BİLGİ FORMU

(Uzman Erbaş Adayı tarafından Siyah Tükenmez Kalem ile doldurulacaktır)
1.ADAY NUMARASI (Bu Hane Boş bırakılacaktır) FOTOĞRAF (SON 3 AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ) 17. BAŞVURU SINIFI
2.T.C. KİMLİK NUMARASI ELEKTRİKÇİ İKMALCİ (AŞÇI BRANŞI) KURBAĞA ADAM TELSİZCİ MUHAFIZ
3.ADI SOYADI
4.DOĞUM YERİ
5.DOĞUM TARİHİ (09 Eylül 1986 ve Sonrası)
6.BABA ADI DzKK (Kara)          
7.MEDENİ DURUMU DzKK (Yüzer)          
8.TERTİBİ (Terhisine 09 Eylül 2011 tarihi itibariyle 6 ay ve daha az süre kalmış olmak) SGK (Kara)          
9.TERHİS DURUMU SGK (Yüzer)          
10.TERHİS TARİHİ ( 09 Eylül 2008 ve Sonrasında Terhis Olanlar) KKK          
11.ASKERLİĞİNİ YAPTIĞI SINIF/BRANŞI HvKK          
12.İHTİSAS KOD NUMARASI JGK          
13.MEZUN OLDUĞU OKUL (En az Lise veya dengi okul mezunu olmak) 18. Denizcilik Meslek Lisesi / Meslek Yüksek Okulu
14. Kurbağa Adam Er İhtisas Kurs Belgesi (Kurbağa Adam Adayları İçin)
15. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aşçılık Belgesi olan veya Aşçılık Meslek Lisesi/Yüksek Okulu Mezunu İkmalci Sınıfı (Aşçı Branşı) Adayları İçin
16.HÜKÜMLÜLÜK (ÜSTE HAKARET/ EMRE İTAATSİZLİK/ MUKAVEMET/ AMİR-ÜSTE FİİLİ TAARRUZ/FESAT VE İSYAN)
19.İKAMET ADRESİ: TEL.NU.: 20.BİRLİK ADRESİ: TEL.NU.:
21.İMZA
                 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ADAY BİLGİ FORMU

DOLDURMA TALİMATI

1. Aday Numarası : Bu hane boş bırakılacaktır.

2. T.C. Numarası : 11 haneli T.C.Kimlik numarası yazılacaktır.

3. Adı Soyadı : Aday adı ve soyadını yazacaktır.

4. Doğum Yeri : Doğum yeri il ve ilçe belirtilerek yazılacaktır.

5. Doğum Tarihi : Doğum tarihi gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır. (09 Eylül 1986 ve sonrası

doğumluların başvuruları kabul edilecektir.)

6. Baba Adı : Aday baba adını yazacaktır.

7. Medeni Durum : Aday evli veya bekar olduğunu yazacaktır.

8. Tertibi : Askere alınma yılı ve dönemi yazılacaktır. ÖRN.2010/3 (Terhislerine 09 Eylül 2011 tarihi itibariyle 6 ay ve daha az süre kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.)

9. Terhis Durumu : Görevde olan adaylar ?Görevde?, terhis olanlar ise ?Terhis? yazacaklardır.

10.Terhis Tarihi : Terhis olmuş adaylar terhis tarihlerini yazacaklardır. (09 Eylül 2008 ve

sonrasında terhis olanların başvuruları kabul edilecektir.)

11. Askerliğini Yaptığı

Sınıf/Branş : Adaylar askerlik hizmetini yapmakta/yapmış olduğu sınıf/branşı

yazacaklardır.

12. İhtisas Kod

Numarası : Terhis olanlar terhis belgesindeki, görevde olanlar ise nitelik belgesindeki

ihtisas kod numarasını yazacaklardır.

13. Mezun Olduğu

Okul : Aday en son mezun olduğu okul ismini yazacaktır. (En az lise ve dengi okul

mezunu adayların başvuruları kabul edilecektir.)

14. Kurbağa Adam

Er İhtisas

Kurs Belgesi : Kurbağa Adam sınıfından başvuran adaylar tarafından doldurulacaktır. Kurbağa Adam Er İhtisas Kurs Belgesi bulunuyor ise ?Var? yazılacaktır.

15. MEB Onaylı

Kurs Belgesi : Aşçılık Meslek Lisesi/Yüksek Okulu Mezunu olup, İkmalci Sınıfından (Aşçı

Branşı) başvuran adaylar tarafından doldurulacaktır. MEB Onaylı Kurs

Belgesi bulunuyor ise ?Var? yazılacaktır.

16. Hükümlülük : Belirtilen suçlardan herhangi bir ceza alındı ise ?Evet? yazılacaktır.

17. Başvuru Sınıfı : Tabloda uzman erbaş alımı yapılacak sınıflar belirtilmiştir. Adaylar askerlik

hizmetini yaptığı sınıfa göre, alım emri/başvuru kılavuzunda ?Uzman Erbaş

Adaylarında Aranılan Koşulları? dikkatlice inceleyecek ve durumuna uygun

olan kutucuğa ?X? işareti koyacaktır. Adayın askerlik hizmetini yaptığı

komutanlığa göre başvuru yapamayacağı sınıflar SİYAH renkte belirtilmiştir.

18. Denizcilik Meslek

Lisesi/Meslek

Yüksek Okulu : Bu okullardan mezun olan adaylar, herhangi bir Kuvvet Komutanlığa bağlı olmak koşulu bulunmaksızın elektrikçi sınıfına başvurabileceklerdir.

19. İkamet Adresi : İkamet adresi ve telefon numarası yazılacaktır.

20. Birlik Adresi : Birlik adresi ve telefon numarası yazılacaktır.

21. İMZA : Siyah tükenmez kalem ile imzalanacaktır.

Bu ilan 149,002 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?