Kars Valiliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı

14/04/2011 13:06:00
Yazdır

T.C. KARS VALİLİĞİ İL YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 B maddesi hukmu" ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, Valiliğimiz bünyesinde (ilçe kaymakamlıkları dâhil) çalıştırılmak üzere, yazılı ve'veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle. 3 adet sözleşmeli büro personeli (lisans mezunu) ile 1 adet sözleşmeli programcı (lısans/önlısans mezunu) alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı gunu izleyen 15 gun içinde (18 Nısan-02 Mayıs 2011 tarihlerinde, mesai saati bitimine kadar) www.kars.gov.tr adresinden temin edecekleri İş Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak başvuru yapmak İstedikleri pozisyonu belirten bir dilekçe ve istenilen belgelerle birlikte Kars Valiliği II Yazı İşleri Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat: 3 adresine şahsen veya postayla (iadeli taahhütlü) müracaat etmeleri gerekmektedir: (faks ve e-posta kanalıyla yapılacak başvurular ile 02 Mayıs 2011 tarihinden sonra gelen talepler/başvurular dikkate alınmayacaktır)

GENEL ŞARTLAR:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 maddesinde belirtilen şartları taşımak

b) Son başvuru tanhı itibariyle (30) yaşını doldurmamış olmak,

c) Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona engel bir durumu bulunmamak,

d) Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin son paragrafı hükmüne uygun olması.

ÖZEL ŞARTLAR:

Lisans mezunları için 2010 yılı KPSSP3 (B) grubu, Onlısans mezunları için 2010 yılı KPSSP93 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.

NOT: Özel şartlarla ilgili detaylı bilgiler Valiliğimiz web sitesinde (www kars.gov.tr) belirtilmiştir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1) Başvuru Formu (www.kars.gov.tr adresinden temin edilebilir)

2) Askerlik durumunu gösterir belge omeğı

3) Diploma veya mezuniyet belgesi örneği.

4) Nüfus Cüzdanının fotokopisi ile nüfus kayıt örneği (fotoğraflı ve TC kimlik numaralı)

5) Lisans mezunları için, 2010 yılı KPSSP3 (B) grubu, Onlısans mezunları için 2010 yılı KPSSP93 (B) grubu sonuç belgesi örneği,

6) Geçerli KPDS veya buna eşdeğer diğer sınavların sonuç belgesi (Programcı pozisyonu için)

7) M E B'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası (Veya Bilgisayar Dersi Gördüğüne Dair Okuldan Alınacak Transkrıpt Belgesi)

ÖNEMLİ NOT: Başvuru esnasında örneği istenen evrakların, atama esnasında asılları talep edilecektir

SÖZLEŞME İMZALANACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1) Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı Olmadığına Dair Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya okul onaylı örneği.

3) Lisans mezunları için. 2010 yılı KPSSP3 (B) grubu, Onlısans mezunları için 2010 yılı KPSSP93 (B) grubu sonuç belgesi aslı.

4) Askerlik durum belgesi aslı

5) 8 adet fotoğraf (Yeni Çekilmiş)

6) Mal Bildirimi Formu (www.kars.gov tr adresinden temin edilebilir)

7) GuvenlıkSoruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Suret) (www.kars.gbv.tr adresinden temin edilebilir) 8) Mesleki tecrübesini gösterir belge (Olanlar için)

ÖDENECEK ÜCRET:

Büro Personeli İçin (Aylık Brüt Ücret): 1 395,55 TL

Programcı Pozisyonu İçin (İngilizce Düzeyi En Az (D) Olanlar İçin. Aylık Brüt Ücret.) 1.439.84 TL

Ayrıntılı bilgiler Valiliğimiz ınternet sitesinde (www kars gov tr) yer almaktadır.

İlan olunur.

Bu ilan 79,228 defa okundu. 69 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?