Gümrük Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığında görevlendirilmek üzere; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne 4, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne 4 olmak üzere toplam 8 Uzman Yardımcısı giriş sınavı ile alınacaktır. Başvuruların en geç 28 Ekim 2004 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 18 Eylül 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Gümrük Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

GÜMRÜK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

1- Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığında görevlendirilmek üzere; en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da buna denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne 4, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne 4 olmak üzere toplam 8 Gümrük Uzman Yardımcısı giriş sınavı ile alınacaktır.

2- Sınava Girecek Adayların ;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,

b) 01 Ocak 2004 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olması (01 Ocak 1974 ve daha sonra doğanlar girebilecektir.)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı ile özürlü bulunmaması,

d) Daha önce yapılan Gümrük Uzman Yardımcılığı giriş sınavında iki defa başarısız olmaması,

e) 2003 veya 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSSP 44) 60 ve üzerinde puan almış olmaları ile Yabancı Dil Testinde doğru sayısının 42 ve üzerinde olması (Ancak çok sayıda müracaat olması halinde sınava başvuran adaylar arasından KPSSP 44 puanına göre başarı sırası en yüksek 160 aday yazılı sınava çağrılacaktır.),

Gerekmektedir.

3- İstenilen Belgeler:

a) Başvuru dilekçesi (Mezun olunan bölümü, sınava girilecek yabancı dil ve yazışma adresini de içeren bir dilekçe),

a) Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı veya Müsteşarlık internet sitesinden (www.gumruk.gov.tr) temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulacak iş talep formu ve sınav giriş belgesi,

b) Yükseköğretim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

c) Kamu Personel Seçme Sınav sonuç belgesinin fotokopisi,

Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

1- Başvuru Adresi :

Başvurular 3 üncü maddede belirtilen belgelerle birlikte, ?T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı Anafartalar Caddesi, No. 6 Kat 12, 06100 Ulus- Ankara? adresine 28.10.2004 günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Sınav Şekli ve Konuları :

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacak olup, yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden 70 puan almak şarttır. Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi dallarının herbirinden ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 60 puandan az olmamak üzere ortalama 70 puan alamayan adaylar genel değerlendirmeye dahil edilmeyecektir.

Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:

a) Alan bilgisi (adayların yüksek öğrenim mezuniyet belgelerinde belirtilen yükseköğretim programı kapsamına giren konular)

b) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca)

c) Genel Kültür (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Türkiye Coğrafyası)

d) Genel Ekonomi Bilgisi

3- Sınav Tarihi ve Yeri :

Yazılı sınav Ankara?da yapılacak olup, sınavın yeri ve tarihi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından adaylara 28 Ekim 2004 ? 18 Kasım 2004 tarihleri arasında verilecek olan sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

4- Özel Kimlik Belgesi :

Adaylar, kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında ayrıca fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi) bulunduracaklardır.

5- Bu ilandan önce yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

NOT : Sınava gireceklerin beraberlerinde yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.