Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

İlan Giriş : 15 Eylül 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

REKABET KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince kurulan Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ve Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından öğrenimini tamamlamış veya sözlü sınav tarihi itibariyle tamamlayacak olanların katılabileceği Rekabet Uzman Yardımcılığı giriş sınavı açılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI
A- Devlet Memurları Kanunu'nun 48 nci maddesindeki niteliklere sahip olmak,

B- Yukarıda sayılan yüksek öğretim kurumlarının en az lisans düzeyindeki programını bitirmiş veya sözlü sınav tarihi itibariyle bitirecek olmak,

C- 01 Ocak 2004 tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak, (31.12.1973 ve daha önce doğanlar sınava başvuramazlar.)

D- Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak (Başvuru tarihinde askerliğin ertelenmiş olması yeterlidir.)

E- Sağlık ve diğer nitelikler bakımından "Sınav Broşürü"nde gösterilen şartları taşımak zorunludur.

F- Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınavına iki defa katılıp başarılı olamayanlar bu sınava katılamazlar .

G- Sınava katılmak için; "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan A Grubu Kadrolar İçin "Kamu Personel Seçme Sınavı" (KPSS-A)'nda yabancı dil testinden (yanlış cevap sayısı dikkate alınmadan) doğru cevap sayısı en az 42 ve Rekabet Kurumu için hesaplanan KPSS Puanı (KPSSP1) 90 ve üzerinde olmak .

SINAVLAR
Kurumumuzca yapılacak Yarışma Sınavları; Yabancı Dil Sınavı, Yazılı ve Sözlü Sınav olmak üzere üç aşamada yapılır.

1- Yabancı Dil Sınavı; İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinde yapılır. Aday bu diller arasından seçtiği birinden sınava girer. Başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.

2- Yazılı Sınav; Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku İktisat; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı İşletme; İşletme İktisadı, İşletme Politikası, Finansman ve Pazarlama sorularından oluşur. Başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.

3- Sözlü Sınav; Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı sınavında başarılı olanlar Mezuniyet Belgesini getirmek şartıyla Sözlü Sınava alınırlar.

4- Sınavlar Ankara'da yapılır. Yabancı Dil Sınav tarihi başvuru sırasında, Yazılı Sınav tarihi ise Yabancı Dil Sınavında başarılı olan adaylara ayrıca, bildirilir.

5- Sınavlarda başarılı olan adayların sonuç başarı sıralamasına göre 12 kişiye kadar atama yapılacaktır.

SINAV BROŞÜRÜ

Sınava katılma koşullarını, sınav konularını ve sınavların yapılış şekliyle ilgili ayrıntılı bilgileri içeren "Sınav Broşürü" ve "Başvuru Formu" Rekabet Kurumundan veya www.rekabet.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Posta ile de istenebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Sınava katılabilmek için Başvuru Formu ve istenen belgeler en geç 08 Ekim 2004 tarihi mesai sonuna kadar ulaşacak şekilde Kurumun Ankara'daki merkezine şahsen veya posta yoluyla, İstanbul İrtibat Bürosuna ise şahsen teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.TELEFON : TELEFON :
(0 312) 266 69 69 (0 212) 465 79 20-21-22

İş Talep Formu
Uzman Yardımcılığı Sınav Broşürü
Sınav İlanı