Halfeti SYDV Geçici Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İlan Giriş : 02 Nisan 2011 07:59, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Halfeti SYDV Geçici Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ HALFETİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRLİ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca istihdam edilecek 1 Adet 9 Ay süreli Büro Personeli pozisyonunda 5510 sayılı Sosyal Sigorta Kanunun uyarınca Belirli Sözleşmeli Personel alınacaktır.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf veya askerliklen ilişiğinin olmadığına dair belge,

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

4- Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

5- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

6- 2010 KPSS (A) ve 2010 KPSS (B) grubu sınava girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSSP3)

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1- BÜRO PERSONELİ: (1 Adet Kadro)

a-En az lise mezunu ve 4 yıllık fakültelerin sosyoloji, psikoloji, hukuk, psikolojik Danışman ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Hizmetler/Sosyal Hizmet bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında en az 4 yıl süre ile eğitim veren fakültelerinin birini bitirmiş olmak,

b- 2010 KPSS (A veya B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

c- Yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak.

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1- Başvuruda bulunacak adayların, Halfeti Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 04/04/2011 - 11/04/2011 tarihleri arasında Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, (Hükümet Konağı Kat:3 Halfeti-Şanlıurfa) adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından, kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1- Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin sureti,

2- (T.C.Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanın fotokopisi,

3- KPSS (A) veya KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin fotokopisi,

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

5- Adli sicil kaydı,

6- 2 Adet Fotoğraf,

7- Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika

NOT: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir. Atamaya hak kazananlardan asılları istenilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1- Büro Personeli: Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra 2010 KPSS (A) veya KPSS (B) grubu sınavında KPSSP3 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine aynı sayıda adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde, yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır.

3- Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Belirli Süreli Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

4- Ancak adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda KPSS (A) veya KPSS (B) grubu başarı puan sıralamasına göre sıradaki aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanmasına göre yedeklerden atama yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- İhtiyaç duyulması halinde Halfeti Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına atama yapılabilecektir.

D) ÜCRETLER BÜRO PERSONELİNE ÖDENECEK ÜCRET

Büro personeli kadro ve pozisyonuna yerleşecek adaylarla aylık 1.100.90 TL brüt ücret üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmeli personelin çalıştığı kurumda ek ödeme, ek ücret gibi kurumsal ödemelerin bulunması ve ilgili mevzuatının da izin vermesi halinde sözleşmeli personel de bu ödemelerden, sözleşme ücretine ilave olarak faydalandırılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1- - Fon Kurulunun 22.03.2007 tarihli ve 2007/2 sayılı Kararının 11 inci maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarına göre işlem yapılacaktır.

2- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında 3294 sayılı kanun ve 02/08/2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.