Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Alım İlanı

Dışişleri Bakanlığı'na sınavla aday meslek memuru alınacaktır. Yapılacak sınav sonucunda yeterlik ve başarı düzeyine göre en çok 20 Aday Meslek Memuru istihdamı öngörülmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar Genel İdari Hizmetler Sınıfında 9uncu derece kadrodan işe başlatılacaklardır. Son başvuru tarihi 8 Ekim 2004 Pazartesi günüdür.

İlan Giriş : 14 Eylül 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Alım İlanı

Dışişleri Bakanlığı'na sınavla aday meslek memuru alınacaktır.

I. GENEL BİLGİLER
1. Meslek Memurları, Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde yönetici olarak sorumluluk alan memurlardır.

2. Yapılacak sınav sonucunda yeterlik ve başarı düzeyine göre en çok 20 Aday Meslek Memuru istihdamı öngörülmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar Genel İdari Hizmetler Sınıfında 9uncu derece kadrodan işe başlatılacaklardır.

II. SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için:

1) Siyasal Bilgiler, İktisat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin dört yıl süreyle eğitim veren Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme, Maliye ve Ekonomi bölümleri ile Hukuk Fakültelerini ya da YÖK tarafından bunlara denkliği onaylanmış yabancı öğretim kurumlarını bitirmiş olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48. maddesindeki genel koşulları haiz olmak,

3) Sınavın ilk günü itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak (19 Ekim 1974 tarihinden sonra doğmuş olmak),

4) 2003 veya 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı?nın (KPSS) ?KPSS36? puan türünden asgari 85 (seksen beş) puan almış olmak, gereklidir.

5) Sınava başvuran adaylardan KPSS-2003 ve KPSS-2004 sonuçlarına göre en yüksek puan alan 400 aday sınava çağrılacaktır. Sınava katılabilecek 400 aday Bakanlığın Türkçe ?web? sitesi (www.mfa.gov.tr) ile Bakanlık ve İstanbul Temsilciliği binalarının girişinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin ilanda, yazılı sınavın yer ve saati hakkında bilgilere de yer verilecektir.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI SINAV

Yazılı sınav eleme niteliğinde olup, Türkçe Kompozisyon, Yabancı Dilde Kompozisyon, Türkçe?den Yabancı Dile Çeviri ve Yabancı Dilden Türkçe?ye çeviri olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

Sınava İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden girilebilecektir. Arzu eden adaylar sınava iki yabancı dilden de girebilirler. Birinci dil olarak Almanca?dan sınava girecek adayların ek olarak İngilizce ya da Fransızca dillerinin birinden de sınava katılarak başarı sağlamaları zorunludur.

Yazılı sınavın 19-20-21 Ekim 2004 tarihlerinde Ankara ve gerek görüldüğü takdirde İstanbul?da yapılması öngörülmektedir.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavlarda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınav Ankara?da yapılacak olup, tarihi yazılı sınav sonucuyla birlikte duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

- Siyasi Tarih (Osmanlı Siyasi Tarihi, 1789?dan günümüze Dünya Siyasi Tarihi, Türk İnkılap Tarihi), Uluslararası Politika,

- Anayasa Hukuku, Siyasal Sistemler ve İnsan Hakları, Türkiye?nin Yönetim Yapısı,

- Uluslararası Hukuk, Devletler Özel Hukuku,

- Hukukun Temel Kavramları ve Medeni Hukuk,

- Türkiye Ekonomisi, Maliye, Uluslararası Ekonomi,

- Genel Kültür.

III. SINAVLARA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

1. BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular 22 Eylül 2004 Çarşamba günü başlayacak ve 8 Ekim 2004 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınav için ikinci maddede belirtilen belgelerle şahsen başvuru yapmaları gerekmekte olup, postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. GEREKLİ BELGELER

Aday Meslek Memurluğu Sınavı Başvuru Formu

a) Yükseköğrenim diploması ya da üniversite çıkış belgesinin aslı ve onaylı bir örneği,

b) Yabancı okullardan mezun olanlar için YÖK?ten alınmış denklik belgesinin aslı ve onaylı bir örneği,

c) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı ve onaylı bir örneği,

d) Nüfus hüviyet cüzdanının aslı ve onaylı bir örneği,

e) Son 6 ayda çekilmiş iki adet renkli fotoğraf ,

Yazılı eleme sınavlarını kazanacak adaylardan bilâhare tamamlayıcı belgeler istenecektir.

IV. SINAV BAŞVURUSU VE İLAVE BİLGİ İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLECEK YERLER:

1) Dışişleri Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Balgat/ANKARA

Tel: (312) 2921386-2921387-2921388-2921389-2921390

2) Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği

Müşir Fuat Paşa Yalısı, Emirgan Caddesi No:90

80860 İstinye/İSTANBUL

Tel: (212) 323 10 42 - 323 10 43