Dışişleri Bakanlığı Aday Haberleşme Teknik Personeli Alım İlanı

Dışişleri Bakanlığında, elektronik cihazlar ve bilgisayar destekli haberleşme araçlarıyla merkez ve yurtdışı teşkilatı arasında haberleşmeyi gerçekleştirmek, bu tür araç ve gereçler ile bilgisayar donanımının bakım ve onarımı ile haberleşme güvenliğini sağlamak ve haberleşme amaçlı bilgisayar yazılımlarını hazırlamak üzere sınavla en çok 5 ?Aday Haberleşme Teknik Personeli? alınacaktır.

İlan Giriş : 13 Eylül 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Dışişleri Bakanlığı Aday Haberleşme Teknik Personeli Alım İlanı

T.C. Dışişleri Bakanlığı'na Sınavla Aday Haberleşme Teknik Personeli Alınacaktır

I. GENEL BİLGİLER

II. SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI Sınava katılabilmek için:

1) 4 yıl süreli yüksek öğretim kurumlarının bilgisayar ve elektronik mühendisliği ile bilgisayar ve elektronik eğitimi veren bölümlerinden (Bakanlığın takdiri esastır.) mezun olmak,

2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48?inci maddesinde belirtilen genel koşulları haiz olmak,

3) 2003 ve 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS?nin ?KPSS 69? puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) Sınavın yapılacağı tarihte 31 yaşından gün almamış olmak (9 Kasım 1974 tarihinden sonra doğmuş olmak) gereklidir.

5) Adayların Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı?nda en az 70 puan almış olmaları tercih sebebidir.

6) KPSS sonuçlarına göre en yüksek puan alan 75 aday sınava çağrılacaktır. Sınava katılacak 75 aday Bakanlığın Türkçe ?web? sitesi (www.mfa.gov.tr) ile Bakanlık binasının girişinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin ilanda, yazılı sınavın yer ve saati hakkında bilgilere de yer verilecektir.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınavlar yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI SINAV

Yazılı sınav eleme niteliğinde olup, mesleki konular, çeviri ve genel konular olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

a) Mesleki konular: Programlama mantığı, işletim sistemleri (DOS, Windows 2000), Ağ İşletim Sistemleri (Novell Netware, Windows 2000, Linux), Ağ güvenliği, Yerel ve Geniş Alan Ağları, Haberleşme sistemleri ve protokolleri, Visual Basic ve/veya C# programlama dilleri ve .NET platformu, Internet-Intranet uygulamaları, Microsoft Backoffice (IIS, SQL, Exchange vb.) ve Microsoft Office ürünlerinin kurulması ve işletilmesi konularından bir veya birkaçını çok iyi derecede bilmek gereklidir.

b) Çeviri:

İngilizce, Fransızca veya Almanca teknik bir metnin Türkçe?ye çevirisi.

c) Genel Konular:

i. Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi

ii. Temel Yurttaşlık Bilgisi

iii. Türkiye ve Dünya Coğrafyası

iv. Türk Kültür ve Medeniyetleri

v. Türkçe Kompozisyon

vi. Matematik

Yazılı sınavın 9 Kasım 2004 tarihinde Ankara?da yapılması öngörülmektedir.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılacak olup, sınavda adayların kabul edilecekleri göreve uygunlukları ölçülecektir. Sözlü sınav tarihleri, yazılı sınav sonucuyla birlikte duyurulacaktır.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER :

1. BAŞVURU ŞEKLİ Sınav başvuruları, 13 Ekim 2004 Çarşamba günü başlayacak, 1 Kasım 2004 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınav için aşağıda belirtilen belgelerle şahsen başvuru yapmaları gerekmekte olup, postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. GEREKLİ BELGELER

Aday Haberleşme Teknik Personeli Sınavı Başvuru Formu

a) Yüksek öğrenim diploması veya üniversite çıkış belgesinin aslı ve onaylı bir örneği,

b) Yabancı okullardan mezun olanlar için YÖK?ten alınmış denklik belgesinin aslı ve onaylı bir örneği,

c) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı ve onaylı bir örneği,

d) Nüfus hüviyet cüzdanının aslı ve onaylı bir örneği,

e) Son 6 ayda çekilmiş iki adet renkli fotoğraf ,

Yazılı eleme sınavlarını kazanacak adaylardan bilahare tamamlayıcı belgeler istenecektir.

IV. SINAV BAŞVURUSU VE İLAVE BİLGİ İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK YER:

1) Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi BaşkanlığıBalgat/ANKARA

Tel: (312) 2921386-2921387-2921388-2921389-2921390

2) Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği Müşir Fuat Paşa Yalısı, Emirgan Caddesi No. 90 İstinye/ İstanbul

Tel. (212) 323 10 42 ? 323 10 43