Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna; Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcıs ve Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Hukuk ve Bilişim alanlarında) olarak sınavla meslek personeli alınacaktır. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, yazılı sınav 20-21 Kasım 2004 tarihlerinde yapılacaktır. Başvuruların en geç 15 Ekim 2004 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 10 Eylül 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna,
- Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı,
- Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Hukuk ve Bilişim alanlarında),
olarak sınavla meslek personeli alınacaktır.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, yazılı sınav 20-21 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde (Cemal Gürsel Caddesi No:60/A
Cebeci/ANKARA) ve 09:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

A) Sınava başvuruda bulunacak adayların,
1- En az 4 yıllık fakülte ve yüksekokulların;
a- Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için, hukuk, iktisat, maliye, bankacılık ve finans, bankacılık, işletme, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği,
kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, istatistik, ekonometri, matematik, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ile çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri,
b- Bankacılık uzman yardımcısı (Bankacılık alanı) için, iktisat, maliye, bankacılık ve finans, bankacılık, işletme, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik
mühendisliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, istatistik, ekonometri, matematik, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ile çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
bölümleri,
c- Bankacılık uzman yardımcısı (Hukuk alanı) için, hukuk bölümü,
d- Bankacılık uzman yardımcısı (Bilişim alanı) için, bilgisayar mühendisliği ile elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri,
ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak,

2- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 15-16 Kasım 2003 veya 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) yabancı dil
test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması,

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 15-16 Kasım 2003 veya 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS);
a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için ?KPSSP40 veya KPSSP56? bölümlerinden en az 80 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (400) kişi
içerisinde bulunması,
b) Bankacılık uzman yardımcısı (Bankacılık alanı) için ?KPSSP40 veya KPSSP56? bölümlerinden en az 80 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (200)
kişi içerisinde bulunması,
c) Bankacılık uzman yardımcısı (Hukuk alanı) için ?KPSSP21? bölümünden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde
bulunması,
d) Bankacılık uzman yardımcısı (Bilişim alanı) için ?KPSSP17? bölümünden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (140) kişi içerisinde
bulunması,

4- 01 Ocak 2004 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),
gerekmektedir.

B) Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.
a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (Bankacılık alanı) için;
1) İktisat;(Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, İstatistik- Ekonometri)
2) Maliye;( Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku)
3) Hukuk;(Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza
Hukuku (Genel Esaslar))
4) Muhasebe;(Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, Envanter-Bilanço)

b) Bankacılık uzman yardımcısı (Hukuk alanı) için;
1) Anayasa Hukuku,
2) İdare Hukuku ve İdari Yargı,
3) Borçlar Hukuku,
4) Medeni Hukuk,
5) Ticaret Hukuku,
6) Ceza Hukuku,
7) İcra ve İflas Hukuku,
8) Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),
9) Milletlerarası Özel Hukuk,
10) Uluslararası Hukuk.

c) Bankacılık uzman yardımcısı (Bilişim alanı) için;
1) Veri Yapıları ve Algoritmalar; (Verinin Tanımı -Doğrusal Listeler, Diziler, Yığıt, Kuyruk, Bağlaçlı Listeler - Ağaç Yapıları - Performans Karşılaştırması ve Analizi İçin Temel
Araçlar)
2) Sistem Çözümleme, Tasarım ve Yazılım Mühendisliği;(Sistem Kavramı - Bilişim Sistemi Geliştirme Aşamaları ve Sistem Çözümleme - Veri ve Bilgi Kavramları- Sistem
Çözümleme Araçları - Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçları)
3) Bilgisayar Programlama;(Bilgisayar Programlamada Temel Kavramlar - Algoritma Geliştirme, İş Akış Çizgesi Oluşturma)
4) Programlama Dilleri;(Sözdizimsel Özelliklerin Biçimsel Tanımı - Programlama Dillerinde Anlamsal Özelliklerin Tanımı - Veri Kavramı - İş Akış Denetim Yapıları - Yordamlar ve
Parametreler)
5) İşletim Sistemleri (Temel Kavramlar, İşletim Sistemlerinin İşlevleri)
6) Veri Tabanı Sistemleri;(Veri Tabanı, Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Temel Kavramlar ve Tanımlar - Veri Tabanı Mimarisi)
7) Veri İletişimi; (Bilgisayar Ağlarının Gerekleri - Ağ Mimarileri, ISO Referans Modeli)
8) Nesneye Yönelik Programlama;(Nesneye Yönelik Programlama Yaklaşımının İncelenmesi - Sınıf, Nesne, İleti ve Yöntem Gibi Genel Kavramlar)

C) Adaylarda aranılan diğer şartlar, sınava başvuru şekli, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri içeren ?Sınav Broşürü? (pdf) (Word) ve "Sınav Başvuru Formu" (pdf) (Excel) Kurum web
sayfasından (www.bddk.org.tr), Atatürk Bulvarı No:191 Kavaklıdere/ANKARA veya Yıldız Posta Caddesi Yener Sokak No:3 Gayrettepe/İSTANBUL adreslerinden temin
edilebilecektir.

D) Sınava katılmak isteyen adayların, sınav broşüründe belirtilen belgelerle birlikte en geç 15 Ekim 2004 tarihinde saat 18:00?e kadar ?Atatürk Bulvarı No: 191
Kavaklıdere/ANKARA? adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve bu tarihten sonra yapılan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.