Gümrük Müsteşarlığı AB Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve İlişkiler Genel Müdürlüğünde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 4 adet kadro karşılığı sözleşmeli Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı sınavla alınacaktır. Başvuruların en geç 11 Ekim 2004 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 08 Eylül 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Gümrük Müsteşarlığı AB Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Aşağıdaki ilana ilişkin görüş alış verişi için Forum bölümü KPSS-A kategorisini kullanabilirsiniz.

1 ? SINAVA KATILMA KOŞULLARI:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nda Devlet Memuru olabilmek için öngörülen şartları taşımak,

b) ÖSYM?ce yapılan 2003-2004 Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP82 puan türünden en az 80 ve üzeri puan almış olmak (Sınava çok sayıda müracaat olması halinde "23 Ekim 2002 tarih ve 24915 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik" gereğince sınava başvuran adaylar arasından KPSSP82 puanına göre başarı sırası en yüksek 80 aday yazılı sınava çağrılacaklardır),

c) 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) Eğitim süresi dört yıl olan Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya aynı süre eğitim veren ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

e) Erkek adaylarda askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

f) Sınava ilişkin eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır,

g) Daha önce Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı sınavlarına girip iki defa başarısız olanlar bu sınava giremezler,

2 ? SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşamada İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden "yabancı dil sınavı" yapılacak; bu sınavı kazanan adaylar "mesleki bilgi sınavı"na çağırılacaklardır.

Yazılı sınavı kazanan adaylar "sözlü sınav"a katılacaklardır.

Yabancı Dil Yazılı Sınavı, 20 Ekim 2004 tarihinde saat 9.30?da Ankara?da yapılacak olup, sınav yerleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından adaylara verilecek olan sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Adaylar sınav günü saat 9.00?da sınav yerinde bulunacaklardır.

Mesleki Bilgi Sınavı, 3 Kasım 2004 tarihinde saat 9.30?da Ankara?da yapılacak olup, sınav yeri ayrıca adaylara bildirilecektir.

3 ? SINAV KONULARI:

a) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili bilgiler,

b) İktisat Teorisi ve Uygulamaları (Makro ve Mikro İktisat, İktisat Politikaları, Uluslararası İktisat),

c) Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Hukuku),

4 ? İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girecek adaylardan;

a) Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı veya Müsteşarlık İnternet Sitesinden (www.gumruk.gov.tr) temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulacak iş talep formu ve sınav giriş belgesi ile 4 adet vesikalık fotoğraf,

b) KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

c) Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

d) Yüksek Öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya Noter?den tasdikli sureti,

e) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

5 ? SINAVA BAŞVURU:

Başvurular en geç 11 Ekim 2004 tarihine kadar, istenilen belgelerle birlikte, T.C. Başbakanlık, Gümrük Müsteşarlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Anafartalar Caddesi, No: 6, Kat 12, 06100 Ulus/Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.