Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Alım İlanı

Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri, sınıfı ve derecesi belirtilen 820 adet zabıt kâtibi kadrosuna adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülâkat sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır. Başvurular 13 Eylül 2004 Pazartesi günü başlayıp, 01 Ekim 2004 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Sınava KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

İlan Giriş : 06 Eylül 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Alım İlanı

1-Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri, sınıfı ve derecesi belirtilen 820 adet zabıt kâtibi kadrosuna adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülâkat sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

2-Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülâkata,

10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-KPSS)?nda lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden,

70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I)Genel Şartlar:

a-Türk vatandaşı olmak,

b-İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yazılı sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve yazılı sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (memurlar.NET'in Notu: Tecilli olanlar başvurabilir)

d-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

II)Özel Şartlar:

a-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (bu sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b-Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığı onaylı veya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretim kurumları ya da üniversitelerce düzenlenen kurslar sonuncu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

c-Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, üç dakikada yanlışsız olarak vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınav ve mülâkata alınmayacaklardır.)

d-Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3-Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınav ve mülâkata katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4-Başvuru tarihi: Başvurular 13 Eylül 2004 Pazartesi günü başlayıp, 01 Ekim 2004 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5-Sınav yeri: İlgili adalet komisyonlarıdır.

6-Sınav tarihi ve saati: 9 Ekim 2004 Cumartesi günü, adayların daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız olarak vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama yapılacak ve uygulama bitiminden sonra sözlü sınav ve mülâkat yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

7-Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru yerlerinde verilecek Ek-1 Başvuru Formu

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) Öğrenim belgesi

d) KPSS-2004 sınav sonuç belgesi

e) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

f) En az 80 saat bilgisayar veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya belge.

8-Açıktan atama suretiyle atama yapılacak 7, 8, 9, 10, 11, 12. derecelerde münhal bulunan zabıt kâtipliği kadrolarının adalet komisyonu bazındaki yerleri aşağıda gösterilmiştir.

ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARI
KOMİSYONU İZİN ADEDİ KOMİSYONU İZİN ADEDİ KOMİSYONU İZİN ADEDİ KOMİSYONU İZİN ADEDİ
Adana 7 Beyoğlu  25 Edirne  4 K.maraş 3
Ağrı  2 Bilecik  5 Elazığ  3 Karabük  3
Akhisar  4 Bingöl  3 Elmalı  6 Kars  4
Akşehir  4 Bitlis  4 Erciş 2 Karşıyaka  6
Alanya  10 Bolu  4 Ermenek  4 Kartal  17
Amasya  4 Burhaniye  7 Erzurum  4 Kayseri  7
Ankara  65 Bursa  13 Eyüp  14 Kırıkkale  5
Antalya  12 Ceyhan  3 Fethiye  5 Kırklareli  5
Ardahan  4 Çanakkale  5 Gaziantep  9 Kırşehir  3
Artvin  4 Çankırı  3 Gebze  5 Kocaeli  4
Aydın  10 Çarşamba  3 Hatay  3 Konya   5
Bafra  3 Çorum  6 Iğdır  4 Kozan  4
Bakırköy  50 Denizli  9 İnebolu  3 Manisa  5
Balıkesir  5 Dinar  2 İskenderun  5 Mardin 3
Bandırma  6 Diyarbakır  16 İstanbul  105 Mersin  9
Bartın  6 Doğubayazıt 4 İzmir  26 Midyat 4
Batman  3 Düzce  3 Kadıköy  10 Muğla 10
Oltu  4 Salihli 3 Sivas 5 Tunceli 4
Ordu  5 Samsun 6 Şanlıurfa 4 Uşak 4
Osmaniye 3 Siirt 4 Şırnak 3 Üsküdar  19
Ödemiş 3 Silifke 3 Tarsus 3 Van 11
Rize 8 Sincan 14 Tokat 3 Vezirköprü  4
Sakarya  4 Sinop  5 Trabzon 5 Yalova  6
Yalvaç  3 Zile  4 Tekirdağ 3    
Yozgat  7 Zonguldak 7        
.
İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARI
KOMİSYONU İZİN ADEDİ KOMİSYONU İZİN ADEDİ KOMİSYONU İZİN ADEDİ KOMİSYONU İZİN ADEDİ
Ankara  6 Bursa  4 Denizli  4 Diyarbakır  3
İstanbul  10 İzmir  5 Ordu  2 Sakarya  2
Edirne  2 Gaziantep  2