Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında boş bulunan on üç (13) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına belirtilen branşlardan lisans eğitimine göre sınavla personel alınacaktır. Adayların, istenen belgelerle birlikte 13 Eylül 2004 Pazartesi gününden 4 Ekim 2004 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, başvuruda bulunması gerekmektedir.

İlan Giriş : 06 Eylül 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığından :

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

I ) Sınavın Kapsamı

a) Tarım ve Köyişleri Bakanlığında boş bulunan on üç (13) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına; "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlık Sınav Yönetmeliği" hükümleri gereğince aşağıda belirtilen branşlardan lisans eğitimine göre sınavla personel alınacaktır :

- 4 adet kadroya, en az 4 yıllık eğitim veren Ziraat Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olanlar,

- 3 adet kadroya, Veteriner Fakülteleri lisans bölümlerinden mezun olanlar,

- 2 adet kadroya, en az 4 yıllık eğitim veren Gıda Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olanlar,

- 2 adet kadroya, en az 4 yıllık eğitim veren Su Ürünleri Fakültelerinin Su Ürünleri Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olanlar,

- 1 adet kadroya, en az 4 yıllık eğitim veren Hukuk Fakülteleri lisans bölümlerinden mezun olanlar,

- 1 adet kadroya, en az 4 yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İdari Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat veya Ekonomi lisans bölümlerinden mezun olanlar.

Yukarıda belirtilen bölümlere denkliği YÖK tarafından kabul edilen en az 4 yıl süreli yurtdışındaki öğrenim kurumlarını bitirenler, denkliklerini ispatlamak kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

b) Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı sınavı yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Sınavlar üç aşamalı olup Ankara?da gerçekleştirilecektir;

- Baraj niteliğindeki yazılı Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı (bu sınavda başarısız olan adaylar

Mesleki Bilgi Sınavlarına çağrılmayacaklardır) 9 Ekim 2004 Cumartesi günü saat 13.30?da

yapılacaktır.

- Yazılı Mesleki Bilgi Sınavı 23 Ekim 2004 Cumartesi günü,

- Sözlü Mesleki Bilgi Sınavı ise 3 Kasım 2004 Çarşamba tarihinde yapılacaktır. İngilizce Yabancı Dil sınavı; Türkçe?den İngilizce?ye ve İngilizce?den Türkçe?ye çeviri şeklinde olacaktır. Yazılı ve Sözlü Mesleki Bilgi Sınavları ise Avrupa Birliği (AB), Türkiye ? AB İlişkileri ve AB Ortak Tarım Politikası ile Ortak Balıkçılık Politikası konularında yapılacaktır.

II) Sınava Katılma Şartları

Sınava katılacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Yabancı Dil (İngilizce) yazılı sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmaları (1/1/1974 tarihinden sonra doğanlar) gerekmektedir.

c) İngilizce dilini, görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmek ve bunu ;

- ÖSYM tarafından, 15-16 Kasım 2003 tarihinde yapılan 2003 ? A Grubu Kadrolar İçin Kamu Personel Seçme Sınavı (2003 KPSS-A Grubu) ya da 10-11 Temmuz 2004 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yabancı dil (İngilizce) testinden en az 36 doğru cevabının olması şeklinde veya

- Kamu Personeli Yabancı Dil sınavından (son 5 yıl içinde) en az 70 puan (C düzeyi) almış olmak şeklinde veya

- TOEFL sınavından (son 2 yıl içinde) en az 193 puan almış olmak şeklinde belgelemek

d) 15-16 Kasım 2003 tarihinde yapılan 2003 ? A Grubu Kadrolar İçin Kamu Personel Seçme Sınavı (2003 KPSS-A Grubu) ya da 10-11 Temmuz 2004 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre üniversitelerin lisans eğitimi veren;

- Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği bölümlerinden ve Veteriner Fakültelerinden mezun olanların; KPSS 6 puan türünden en az 70 almaları

- Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İdari Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat/Ekonomi bölümlerinden ve Hukuk Fakültelerinden mezun olanların ise KPSS 88 puan türünden en az 75 almaları gerekmektedir.

e) Erkek adayların, askerlikle ilgisinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf hizmetini yapmış yahut Yabancı Dil (İngilizce) yazılı sınav tarihi itibariyle en az altı ay süreyle askerliğini erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekmektedir.

f) Sağlık durumları yönünden, adayların görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı olmaması, sağlık durumunun yurtiçi ve yurtdışı her yere görev ve yolculuk yapmaya, ikamet etmeye elverişli olmaları gerekmektedir.

g) Bu sınava bir defadan fazla girmemiş olmak.

h) Belirtilen kadrolara adı geçen puan türünde, puan sıralamasında en yüksek puanı alanlardan, kontenjanın dört (4) katı kadar aday, Yabancı Dil İngilizce Sınavına çağrılacaktır, son sıradaki aday ile eşit puanı alan aday/adaylar da bu sınava girebileceklerdir.

III) Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığından veya www.tarim.gov.tr internet adresinden temin edilip doldurulan Başvuru Formu

- Adayın kendi el yazısı ile yazdığı Özgeçmiş

- Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı örneği

- Yüksek Öğrenim Diplomasının ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

- Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmeyecektir)

- 2003 KPSS ? A Grubu veya 2004 KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

- Yurtdışındaki öğrenim kurumlarını bitirenler için YÖK?den alınmış Denklik Belgesi

- Adli sicil kaydının gösterir Savcılık Belgesi

Adayların yukarı belirtilen belgelerle birlikte 13 Eylül 2004 Pazartesi gününden 4 Ekim 2004 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, "Şehit Adem Yavuz Sokak, No : 10, Kızılay / ANKARA" adresinde bulunan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ? Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmalıdırlar, posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Yapılan puan sıralamasına göre, Yabancı Dil İngilizce sınavına girmeye hak kazananlar 6 Ekim 2004 Çarşamba günü yukarıdaki adreste bulunan Başkanlığımız ilan panolarında ve www.tarim.gov.tr web sitesinde ilan edilecektir. Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına girecek olan adaylar, Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca düzenlenmiş olan Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesi bulunduracaklardır.

IV) Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav sonuçları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ilan panolarına asılmak suretiyle ve www.tarim.gov.tr web sitesinde ilan edilecektir.