Sağlık Bakanlığı Yazılım Uzmanı ve Veri Tabanı Uzmanı Alım İlanı

10/03/2011 14:04:00
Yazdır

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP)

KAPSAMINDA "YAZILIM UZMANI" İSTİHDAM EDİLECEKTİR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No'lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından "Yazılım Uzmanı" istihdamı için kullanılacaktır.

Referans No:

TU-HTSSRP-TOR A.4.2.1 Contraet No: SDSGRP/SGB/2011/CS/A.4.2.1/IC/01

Alınacak Danışman Sayısı: 1 Kişi

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 04.03.2011

AMAÇ:

Stratejik Finans Yönetim Sistemi (SFYS) kullanımını desteklemek için bazı web servislerinin, formlarının ve uygulamalarının geliştirilmesi gereklidir. Bundan dolayı, aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlayan SFYS geliştirilmesine destek (özellikle analiz, tasarım ve geliştirme safhalarında) olacak bir yazılım uzmanına ihtiyaç vardır.

i) Stratejik Yönetim Kapasitesinin güçlendirilmesi,

ii) Performans esaslı bütçe uygulamalarınının kullanılması,

iii) Sağlıkta Stratejik Finansman Yöntemlerinin uygulanması,

iv) Hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay erişilebilir ve verimli sunulması,

v) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, daha fazla katma değer yaratmak üzere yaygın ve etkin kullanımının sağlanması,

vi) İş süreçlerinin gözden geçirilerek kamu yönetiminde ve işleyişinde modernizasyonun sağlanması.

İŞİN KAPSAMI:

Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen işler, aşağıda ifade edilmiştir.

- SDSGRP kapsamında, Başkanlığımız bünyesinde talep edilen ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis projelerin yürütülmesi, desteğinin sağlanması,

- Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlamak,

- Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlamak,

- Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin artırılması,

- Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, veri tabanının gerekli iyileştirilmesinin sağlanması,

- Gelişen yazılım teknolojilerinin araştırılarak İdareye kazandırılması GÖREV YERİ VE SÜRESİ:

Çalışma yeri aşağıda adresi verilmiş olan Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda olacaktır. Danışman Danışmanlık hizmetleri sözleşmesi imzalayarak performansına ve ihtiyaca bağlı olarak her yıl Ocak ayında yenilenecektir. Danışman tam zamanlı çalışacaktır.

Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102 Balgat, Ankara

DANIŞMAN NİTELİKLERİ:

Danışmanın sahip olması gereken asgari nitelikler aşağıda verilmiştir;

1. Uygulama Yazılımları geliştirme alanında 2 yıllık deneyim.

2. Microsoft. NET ve J2EE uygulama geliştirme konusunda 2 yıl deneyim.

3. Web Tabanlı Uygulama ve Web Service geliştirme konusunda 2 yıl deneyim.

4. Oracle ve SQL Server veritabanı alanlarında 2 yıllık deneyim.

5. PL/SQL ve T-SQL konusunda en az 2 yıllık deneyim.

6. Lisans mezunu olmak.

7. Tercihen Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

8. MS Office veya diğer proje yönetim araçları gibi programlar konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.

9. İyi iletişim becerilerine sahip olmak.

10. Ekip çalışmasına yatkın olmak.

BAŞVURULAR:

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı uygun danışman adayları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası ve adresinin, Referans Kodunu:

TU-HTSSRP-TOR A.4.2.1 Contraet No: SDSGRP/SGB/2011/CS/A.4.2.1/IC/01

içeren bir başvuru mektubunu bir zarf içerisinde en geç 21.03.2011 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese elden, posta veya kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Ekim 2006'da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

İlgilenen danışman adayları, yerel saatle 09.00 - 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi

No:102 Oda No: B1-16

Balgat / ANKARA

Tel : 0 312 573 71 80 - 71 86

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP) KAPSAMINDA "VERİ TABANI UZMANI" İSTİHDAM EDİLECEKTİR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No'lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından "Veri Tabanı Uzmanı" istihdamı için kullanılacaktır.

Referans No: TU-HTSSRP-TOR A.4.2.1 Contract No: SDSGRP/SGB/2010/CS/A.4.2.1/IC/02

Alınacak Danışman Sayısı: 1 Kişi

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 04.03.2011

AMAÇ:

Strateji Finans Yönetim Sistemi geliştirilirken bazı Oracle ürünleri kullanılacaktır. Özellikle veri tabanı raporlarının geliştirilmesi, sistemlerin yedeklemesinin alınması, yönetimi ve bakımı hususlarında sürekli bir çalışma olacaktır. Bundan dolayı, aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlayan SFYS geliştirilmesine destek (özellikle analiz, tasarım ve geliştirme safhalarında) olacak bir veri tabanı uzmanına ihtiyaç vardır.

i) Stratejik Yönetim Kapasitesinin güçlendirilmesi

ii) Performans esaslı bütçe uygulamalarınının kullanılması

iii) Sağlıkta Stratejik Finansman Yöntemlerinin uygulanması

iv) Hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay erişilebilir ve verimli sunulması,

v) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, daha fazla katma değer yaratmak üzere yaygın ve etkin kullanımının sağlanması,

İş süreçlerinin gözden geçirilerek kamu yönetiminde ve işleyişinde modernizasyonun sağlanması.

İŞİN KAPSAMI:

Danışman aşağıdaki görevleri yerine getirecektir;

- Geliştirilecek olan projelerin tasarımına temel olacak gereksinimlerin ve veri tabanı mimarisinin belirlenmesi,

- Mevcut uygulamaların incelenmesi ve bunların iyileştirilmesine yönelik olarak gerekli eylemlerin yapılması;

- Farklı veritabanlarının entegrasyonu ihtiyacı oluştuğunda, bu entegrasyonun yapılmasına yönelik olarak kuralların ve methodların belirlenmesi;

- Oracle Business Intelligence ürünü ile Karar Destek Sistemi icin raporların geliştirilmesi;

- Kullanılan ve kullanılacak olan Oracle tabanlı uygulamaların yönetiminden, bakımından, yedeklemesinden ve performans yönetiminden sorumlu olmak.

- Yazılım projelerinin geliştirilmesinde yer almak.

GÖREV YERİ VE SÜRESİ:

Çalışma yeri aşağıda adresi verilmiş olan Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda olacaktır. Danışman Tam Zamanlı çalışacaktır. Sözleşme, danışmanın göstereceği performansa gore uzatılabilecektir.

Adres: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 102, Balgat, Ankara

DANIŞMAN NİTELİKLERİ :

Danışmanın sahip olması gereken asgari nitelikler aşağıda verilmiştir;

1. Veri Tabanı Sistemleri yönetimi konusunda en az 3 yıllık deneyim,

2. (Oracle, SQL Server,) Veri ambarı tasarımı ve ETL süreçleri konusunda en az 2 yıllık deneyim,.

3. Tercihen iş zekası tasarım araçları konusunda en az 1 yıllık deneyim,

4. PL/SQL ve T-SQL konusunda deneyimli

5. Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun.

6. Erkek adaylar icin askerlik görevinin yapılmış olması.

7. İşletim sistemleri konusunda bilgi sahibi.

8. İyi iletişim kurma becerisine sahip.

9. Ekip çalışmasına uyumlu.

BAŞVURULAR:

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı uygun danışman adayları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışman adayları aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası ve adresinin,

Referans Kodunu:

TU-HTSSRP-TOR A.4.2.1 Contraet No: SDSGRP/SGB/2010/CS/A.4.2.1/IC/02

içeren bir başvuru mektubunu bir zarf içerisinde en geç 21.03.2011 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese elden, posta veya kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Ekim 2006'da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

İlgilenen danışman adayları, yerel saatle 09.00 - 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi

No:102 Oda No: B1-16

Balgat / ANKARA

Tel : 0 312 573 71 80 - 71 86

9 Yorum yapıldı
YORUMLAR