Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

14/07/2004 00:00:00
Yazdır

Üniversitemiz Rektörlüğü?ne bağlı  Fen Bilimleri ,Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine  2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz  Yarıyılında  Doktora,Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans (Ortaöğretim Alanları Eğitimi) Öğrencileri  alınacaktır.

  Fen Bilimleri Enstitüsü

ANABİLİM DALI

Yüksek lisans

Doktora

İnşaat Mühendisliği

8

Yapı             2

Makine Mühendisliği

      10

5

Jeoloji Mühendisliği

10

5

Jeofizik Mühendisliği

8

-

Maden Mühendisliği

10

5

Çevre Mühendisliği

7

-

Fizik

4

4

Kimya

5

5

Matematik

6

4

Biyoloji

10

5

Elektronik Haberleşme Mühendisliği

3

-

Su Ürünleri Temel Bilimleri

5

2

Bahçe Bitkileri

10

5

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

5

-

Su Ürünleri Avlama ve İşletme Tekniği

8

-

Tarla Bitkileri

6

4

Toprak

7

-

Gıda Mühendisliği

10

-

Orman Mühendisliği

10

5

Makine Eğitimi

7

-

Zootekni

10

-

Tekstil  Mühendisliği

3

-

Bitki Koruma

6

-

Peyzaj Mimarlığı

3

-

Tarım Ekonomisi

6

-

Mimarlık

4

-

Elektronik Bilgisayar Eğitimi

6

-

Tarımsal Yapılar ve Sulama

8

-

Orman Endüstri Mühendisliği

4

-

Tarım Makineleri

6

-

Fen Bilgisi Eğitimi

4

-

Şehir ve Bölge Planlama

4

 

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği  (Tezsiz Yüksek Lisans)

Fizik Öğretmenliği

25

 

Kimya Öğretmenliği

25

 

Biyoloji  Öğretmenliği

25

 

Matematik Öğretmenliği

25

 

 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü

ANABİLİM DALI

Yüksek Lisans

ŞARTLAR

DOKTORA

ŞARTLAR

İşletme

 

10

        5

 

       3

İ.İ.B.F.İşletme Böl.mezunu olmak.

İ.İ.B.F. İşletme Dışındaki Bölümü mezunları.

Diğer Bölüm mezunları

5

 

3

   

Lisans ya da Yükseklisansını İşletme bölümünde yapmış olmak.

Yüksek Lisansını İ.İ.B.F. Bölümlerinden birinde yapmış olmak.

Iktisat

10

       5

İ.İ.B.F.  

Diğer Bölüm mezunları

-

-

Kamu Yönetimi

10

        5

İ.İ.B.F. 

Diğer Bölüm mezunları

-

-

Maliye

10

       5

İ.İ.B.F. 

Diğer Bölüm  mezunları

-

-

Uluslar arası İlişkiler

 5

      3

İ.İ.B.F. 

Diğer Bölüm  mezunları

-

-

Tarih

5

        

3

 

 

 

 

        2

Tarih ve Tarih Eğitimi Böl.Mezunları

Tarih ve Tarih Eğitimi Böl.mezunu dışındakiler için (Sosyoloji,Uluslararası İlişkiler,

Hukuk,Harbiye,İktisat,Felsefe,

Kamu Yönetimi)

Yabancı Uyruklu öğrenciler

3

      

        1

 

 

   

       

        1

Tarih ve Tarih Eğitimi Böl.Mezunları

Tarih ve Tarih Eğitimi Böl.mezunu dışındakiler için (Sosyoloji,

Uluslararası İlişkiler

Hukuk,Harbiye,İktisat,Felsefe,Kamu Yönetimi)

Yabancı Uyruklu öğrenciler

Türk Dili ve Edebiyatı

8

F.E.F.Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü  mezunları

-

-

Sosyoloji

        10

         5

Sosyoloji Bölümü Mezunu  olmak

Diğer Bölüm  mezunları

-

-

Felsefe ve Din Bilimleri

10

-

-

-

Temel İslam Bilimleri

10

-

5

-

İslam Tarihi ve Sanatları

10

-

-

-

Resim

4

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer Bölüm  mezunları

-

-

Geleneksel Türk El Sanatları

8

2

Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer Bölüm  mezunları

-

-

Arkeoseramik

 

3

2

Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer Bölüm  mezunları

-

-

Grafik

8

2

Güzel Sanatlar Fakültesi

Diğer Bölüm  mezunları

-

-

Tiyatro

3

2

Tiyatro Böl.Mezunu olmak.

Diğer Bölüm  mezunları

-

-

Resim-İş Eğitimi

5

-

-

-

Müzik Eğitimi

5

-

-

-

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği (Tezsiz Yüksek Lisans)

Tarih Öğretmenliği

20

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

20

 

Felsefe Grubu Öğretmenliği

20

 

Resim-İş Eğitimi

20

 

 

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ANABİLİM DALI

 YÜKSEKLİSANS

  DOKTORA

İSTENİLEN ŞARTLAR

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

1

 

Tıp , Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji

bölümü mezunu olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

3

 

Tıp Fakültesi , Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olmak.

 

Anatomi

2

 

Tıp ve  Fen Edebiyat Fakültesi

 Biyoloji Bölümü mezunu olmak

Halk Sağlığı

2

 

Bir kişilik Kontenjan için Tıp Fakültesi mezunu olmak. Bir kişilik kontenjan için Sağlık Bilimleri ile ilgili lisans eğitimi almış olmak.

Ağız,Diş,Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

-

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

Periodontoloji

-

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

Protetik Diş Tedavisi

-

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

Pedodonti

-

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

-

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. (Oral Diagnoz ve Radyoloji için)

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

1-Yüksek lisans için lisans mezuniyet ortalaması en az 100 tam not üzerinden en az 60,Doktora için yüksek lisans mezuniyet ortalaması en az 100 tam not üzerinden en az 75 , Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için lisans mezuniyet ortalaması  100 tam not üzerinden en az 65  lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

2-LES puanı en az 50 olmalıdır.(Sağlık ve Fen  Bilimleri için Sayısal puan gereklidir.)

3-Fen, Sosyal  Bilimler ve Sağlık Bilimleri  Enstitülerinde derslere başlamak için UDS veya eşdeğer ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Yüksek lisans için in az 40 ve Doktora için 45 puanı aranır.

4-Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilir.

5-4?lük sisteme ve harfli sisteme göre mezun olan öğrencilerin  traskriptlerini mezun oldukları üniversiteden 100 sisteme çevirtmeleri gerekmektedir.

6-Sağlık Bilimleri Enstitüsü için bir başka üniversitede araştırma görevlisi,öğretim görevlisi,okutman ve uzman kadrosunda görevli olanlar müracaat edemezler.

7- Mülakata girmeyen aday başarısız olarak kabul edilecektir

8-LES sınav sonuç belgesinin süresi 2 yıldır. 2 yılı geçen LES belgeleri kabul edilmez.

9-Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

(Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri için)

1-Aday tarafından doldurulacak başvuru formu (Enstitülerden temin edilir.)

2-Yüksek Lisans için Lisans,Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları veya Mezuniyet Belgelerinin onaylı sureti.

3-Geçerli LES sınav sonuç belgesinin onaylı sureti.

4-Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve notları gösterir belgenin (traskript) onaylı sureti.

5-Yabancı dil başarı belgesinin onaylı sureti.

6-Özgeçmiş

7-Askerlik İzin Belgesi.

8-İki (2) adet fotoğraf.(Yükseköğretim Kurumları kılık,kıyafet yönetmeliğine uygun çekilmiş)

9-Nüfus cüzdanı  onaylı fotokopisi

 BAŞVURU TARİHİ VE ADRESLERİ: (Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri için)

Müracaat Tarihi                       :Fen Bilimleri Enstitüsü    25.08.2004-07.09.2004

Mülakat  Tarihi            :Fen Bilimleri Enstitüsü    09.09.2004   Saat 10.°° 

Müracaat Tarihi                       :Sosyal Bilimler Enstitüsü 25.08.2004-07.09.2004

Mülakat Tarihi             :Sosyal Bilimler Enstitüsü 09.09.2004   Saat 10.°°

Kayıt Tarihi                  : 13-15.09.2004

SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü (Doğu kampusu İ.İ.B.F.Binası):32260-ISPARTA   Tel. 0 246 ? 2113201

SDÜ.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doğu Kampusu İ.İ.B.F.Binası):32260-ISPARTA

Tel. 0 246 ? 2113110-2113109

 BAŞVURU TARİHİ  (Sağlık Bilimleri Enstitüsü için)

Müracaat Tarihi : 23.08. 2004-03.09.2004

Mülakat Tarihi  : 09.09.2004 Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğrencileri Saat 09.30 Diş Hekimliği Fak.Anabilim Dalı Öğr. Saat 13.30

Mülakat Yeri: Doğu Kampusu İ.İ.B.F.Binası ISPARTA

Kayıt Tarihi                  :13-15.09.2004     

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü :32260- Isparta Tel. 0246-2113203-2113145

Bu ilan 10,965 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?