Adalet Bakanlığı, Görevde Yükselme Sınav İlanı

04/07/2004 00:00:00
Yazdır

İLÂN

25.03.2004 tarih ve 25413 sayılı Resmî Gazete ile Yargı Mevzuatı Bülteni?nin 244. sayısında yayımlanan, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği?nin ilgili maddeleri gereğince; ekli listede yeri, unvanı, sayısı ve derecesi belirtilen genel idarî hizmetler sınıfında münhal yazı işleri müdürü, idarî işler müdürü ve zabıt kâtibi kadrolarına ?Görevde Yükselme Eğitimi? suretiyle atama yapılacaktır.

I- Başvuru Şartları:

A) Genel Şartlar:

1- Taksirli suçlar, paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş 3 aya kadar hafif hapis ve hapis cezaları ile 1 aya kadar hafif hapis cezaları dışında mahkûmiyeti bulunmamak,

2- Bulunduğu unvanda veya aynı alt hizmet grubunda en az bir defa hizmet içi eğitim kursuna katılarak yapılan sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak,

3- Son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak,

4- Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak,

5- Son üç yıllık, sicil notlarının her biri olumlu olmak şartıyla ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

6- Bakanlıkta (merkez ve taşra teşkilatında) en az iki yıl çalışmış olmak,

B) Özel Şartlar:

a) Yazı işleri müdürü olabilmek için;

1- En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu mezunu olmak (Yönetmeliğin Geçici 1? inci Maddesi uyarınca bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinde (25.03.2004) görevde bulunup, bu tarihten önce iki yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanlar için, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları şartı aranmaz.),

2- En az beş yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

b) İdarî işler müdürü olabilmek için;

1- En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu mezunu olmak (Yönetmeliğin Geçici 1? inci Maddesi uyarınca bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinde (25.03.2004) görevde bulunup, bu tarihten önce iki yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanlar için, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları şartı aranmaz.),

2- Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 5? inci maddesinin (B) bendinin (a),(b),(c),(d) alt bentlerinde bulunan; eğitim uzmanı, kütüphaneci, mütercim, mühendis, mimar, istatistikçi, çözümleyici, öğretmen, okul müdür yardımcısı, çocuk eğitimcisi, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, programcı, çözümleyici yardımcısı, tekniker, programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru, teknik ressam, teknisyen kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) Zabıt kâtibi olabilmek için;

1- Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

2- En az lise veya dengi okul mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

3- Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak şartları aranır.

II- Başvuru Süresi:

Başvurular 24 Haziran 2004 tarihinde başlamak üzere 08 Temmuz 2004 günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına elden veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III- Açıklamalar:

Görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavı, atama izni verilen bütün komisyonlar için aynı tarihte yapılacaktır. Bu sebeple birden fazla komisyona başvurulması halinde ilgilinin bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adalet komisyonlarının merkez ve mülhâkatlarından yapılan başvurularda ilân edilen kadronun iki katı kadar aranan şartları taşıyan aday bulunmaması halinde, eksiklik için diğer komisyonlardan yapılan başvurular değerlendirmeye alınır.

Daha önceki sınavları kazanıp öğrenim şartını taşımadığından ataması onaylanmayan ve mahkeme kararı gereğince yazı işleri ve idarî işler müdürü olarak atananlardan hakkındaki yargı süreci devam edenler de başvuruda bulunabilirler.

Münhal Kadrolar

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE NAKLEN VE TERFİAN-ATAMA YAPILMAK ÜZERE SINAV İZNİ VERİLEN KADROLAR için tıklayınız.

 

Bu ilan 4,493 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?