Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

01/09/2010 10:18:00
Yazdır

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? hükümleri uyarınca araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman alınacaktır.

Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

?657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

?ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)?den en az 70 puan almış olmak.

?KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

?Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Özel Şartlar;

?Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla on (10) yıllık tecrübeli olmak şartı aranır.

?Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

?Merkezi Sınav (ALES)?dan, mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,

Muafiyet:

1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

?Merkezi sınav (ALES)?den muaftır.

-Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

?Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

?Özgeçmiş

?Merkezi sınav (ALES) belgesi

?Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

?Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

?Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

?Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

?Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

?Nüfus Cüzdanı Örneği

?2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

?Tecrübe Belgesi (Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurular için)

NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

Başvuru Yeri ve Süresi :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

  Eğitim Fakültesi Mezunu olmak ve tarih öğretmenliği programında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Alanında 5 Yıllık İş deneyimine sahip olmak. Öğretim Görevlisi 1 15 Eylül 2010
  Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 15 Eylül 2010
  Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak ve Su Ürünleri yetiştiriciliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Alanında 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak. Öğretim Görevlisi 1 15 Eylül 2010
  Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği Programı mezunu olmak ve Fizik Öğretmenliği alanında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 15 Eylül 2010
  İlgili Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 15 Eylül 2010
  Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Lisans mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 15 Eylül 2010
  Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü Lisans mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 3 15 Eylül 2010

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? hükümleri uyarınca araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman alınacaktır.

Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

?657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

?ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)?den en az 70 puan almış olmak.

?KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

?Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Araştırma Görevlisi Kadroları İçin Özel Şartlar;

?Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

?Merkezi Sınav (ALES)?dan, atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak,

Muafiyet:

1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

?Merkezi sınav (ALES)?den muaftır.

-Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

?Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

?Özgeçmiş

?Merkezi sınav (ALES) belgesi

?Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

?Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

?Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

?Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

?Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

?Nüfus Cüzdanı Örneği

?2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

?Tecrübe Belgesi (Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurular için)

NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

Başvuru Yeri ve Süresi :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

  Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik Bölümü veya İstatistik Bölümü Mezunu olmak ve alanında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi 1 15 Eylül 2010
  Fen ve Fen- Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü Mezunu ve Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrencisi olmak. Atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. Araştırma Görevlisi 3 15 Eylül 2010
  Su Ürünleri Fakültesi Mezunu ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrencisi olmak. Atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. Araştırma Görevlisi 1 15 Eylül 2010

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? hükümleri uyarınca araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman alınacaktır.

Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

?657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

?ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)?den en az 70 puan almış olmak.

?KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı dil okutmanları hariç)

?Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Okutman Kadroları İçin Özel Şartlar;

?Yabancı Dil okutmanları hariç lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) atanacak okutmanlarda en az yüksek lisans mezunu olmak.

?Merkezi Sınav (ALES)'dan, mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,

Muafiyet:

1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

?Merkezi sınav (ALES)?den muaftır.

-Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

?Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

?Özgeçmiş

?Merkezi sınav (ALES) belgesi

?Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

?Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

?Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

?Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

?Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

?Nüfus Cüzdanı Örneği

?2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

?Tecrübe Belgesi (Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurular için)

NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

Başvuru Yeri ve Süresi :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

  Fakültelerin Tarih veya Tarih Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak ve Türkiye Cumhuriyet Tarihi alanında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Okutman 2 15 Eylül 2010
  Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Okutman 2 15 Eylül 2010
Bu ilan 8,480 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?