Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk ve İhtisas Memuru Alım İlanı-Düzeltme İlanı

Dışişleri Bakanlığı 200 Konsolosluk ve İhtisas Memuru alacak. Giriş sınavı yapılacak olup sınava KPSS'ye girmiş olan ve yabancı dili olan adaylar başvurabilecektir.
01/09/2010 08:30:00
Yazdır

Dışişleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

(01 Eylül 2010 Tarihli ve 27689 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmış olan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk ve İhtisas Memuru Alım İlanına İlişkin Düzeltme)

T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından, ilk aşaması 9-10-11 Ekim 2010 tarihlerinde, Ankara ve İstanbul?da yapılacak olan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavına ilişkin olarak, 1 Eylül 2010 tarihli ve 27689 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan sınav ilanının,

1- ?Genel bilgiler? başlıklı bölümün 3 üncü kısmında yer alan;

?Sınavın ilk aşaması, 9-10-11 Ekim 2010 tarihlerinde, Ankara ve İstanbul?da yapılacaktır.? ifadesi,

?Sınavın ilk aşaması, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden sınava katılmaya hak kazanan adaylar için 9-10-11 Ekim 2010 tarihlerinde Ankara ve İstanbul?da; Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya Yunanca dillerinden sınava katılmaya hak kazanan adaylar için ise 23-24-25 Ekim 2010 tarihlerinde Ankara?da yapılacaktır.? şeklinde,

2- ?Başvuru ve sınava katılım şartları? başlıklı bölümün 1 inci kısmının ?ç? bendinin 2 nci alt başlığında yer alan;

?Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya Yunancadan sınava girecekler: 1/1/2010 tarihinden geriye doğru hesaplanmak üzere, sınava girilecek yabancı dilde son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) seviyesinde başarılı olmuş bulunmak kaydıyla, KPSS-3 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında KPSS puanına göre tek bir liste halinde yapılacak sıralamada (yabancı dil ayrımı gözetilmeyecektir) en yüksek puanlı ilk 100 kişi arasında olmak gerekir.? ifadesi,

?Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya Yunancadan sınava girecekler: KPSS-3 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve bu dillerde başvuruda bulunanlar arasında KPSS puanına göre yabancı dil ayrımı gözetilmeden kendi aralarında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 100 kişi arasında olmak gerekir.? şeklinde,

3- ?Başvuru ve sınava katılım şartları? başlıklı bölümün 2 inci kısmında yer alan,

?Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden 28 Eylül 2010 tarihinde ilan edilecektir.? ifadesi,

?İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, 28 Eylül 2010 tarihinde; Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya Yunanca dillerinden sınava girecek adayların listesi ise 16 Ekim 2010 tarihinde Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.? şeklinde,

4- ?Giriş sınavı başvurularının yapılması? başlıklı bölümün 1 inci kısmında yer alan,

?Giriş sınavı başvuruları, 2 Eylül 2010 tarihinde başlayacak ve 24 Eylül 2010 tarihinde saat 18:00?de sona erecektir?..? ifadesi,

?Giriş sınavı başvuruları, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden sınava katılmaya hak kazanan adaylar için 24 Eylül 2010 tarihinde; Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya Yunanca dillerinden sınava girecek adayların listesi ise 14 Ekim 2010 tarihinde saat 18:00?de sona erecektir??? şeklinde,

5- ?Giriş sınavı başvurularının yapılması? başlıklı bölümün 1 inci kısmında yer alan,

?Sınava Çince veya Rusça veya Arapça veya Farsça veya Yunancadan girecekler için KPDS sonuç belgesi.? ifadesi kaldırılarak, düzeltilmiştir.

DÜZELTİLMİŞ İLAN

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA SINAVLA ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS

MEMURU ALINACAKTIR

I. Genel bilgiler:

(1) Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Bakanlığın 6004 sayılı Teşkilat Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden kariyer memurlardır.

(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 200?dür. Atamalar, genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu ve 8 inci derece kadrolara yapılabilecektir.

(3) Sınavın ilk aşaması, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden sınava katılmaya hak kazanan adaylar için 9-10-11 Ekim 2010 tarihlerinde Ankara ve İstanbul?da; Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya Yunanca dillerinden sınava katılmaya hak kazanan adaylar için ise 23-24-25 Ekim 2010 tarihlerinde Ankara?da yapılacaktır.

(4) Sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere, giriş sınavlarına ilişkin düzenlemelerden bu sınav duyurusunda belirtilmeyen hususlar, 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin ikinci ve dördüncü bölümlerinde yer almaktadır. Anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında kayıtlı hükümler saklıdır.

II. Başvuru ve sınava katılım şartları:

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık fakülte mezunu olmak,

c) 1/1/2010 tarihi itibarıyla hesaplanmak üzere, lisans diplomasına sahip bulunanlar için 30 yaşını, lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için 32 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Aşağıda sıralanan yabancı dil grupları itibarıyla, 2009 veya 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) aşağıdaki taban puanları aşmış olmak:

1) İngilizce, Fransızca veya Almancadan sınava girecekler: KPSS-108 veya KPSS-6 puan türlerinin birinden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 500 kişi arasında bulunmak (aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır),

2) Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya Yunancadan sınava girecekler: KPSS-3 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve bu dillerde başvuruda bulunanlar arasında KPSS puanına göre yabancı dil ayrımı gözetilmeden kendi aralarında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 100 kişi arasında olmak gerekir.

(2) İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, 28 Eylül 2010 tarihinde; Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya Yunanca dillerinden sınava girecek adayların listesi ise 16 Ekim 2010 tarihinde Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III. Giriş sınavı başvurularının yapılması:

(1) Giriş sınavı başvuruları, ?İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden sınava katılmaya hak kazanan adaylar için 24 Eylül 2010 tarihinde; Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya Yunanca dillerinden sınava girecek adayların listesi ise 14 Ekim 2010 tarihinde saat 18:00?de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıda sıralanmıştır:

a) T.C. kimlik numarası.

b) KPSS sonuç belgesi.

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf.

d) Varsa lisansüstü eğitim diploması.

(2) İlave bilgi talepleri için belirlenen iletişim bilgileri aşağıdadır:

ANKARA Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. kat 443 nolu oda) Balgat /Ankara Tel: (312) 292 13 88 - 89 - 90 İSTANBUL Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği Müşir Fuat Paşa Yalısı, Emirgan Caddesi No: 90 80860 İstinye/İstanbul Tel: (212) 359 84 06-07-08-09

IV. Sınavın aşamaları:

(1) Yazılı sınav, dış politika, ekonomi, kültür ve benzeri alanlarda adayın genel bilgi düzeyini ölçmeye yönelik Türkçe kompozisyon ve yabancı dilde kompozisyon bölümleri ile Türkçeden yabancı dile çeviri ve yabancı dilden Türkçeye çeviri olmak üzere dört bölümden oluşur. Her bir bölüm iki saat sürecektir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

NOT: Adaylar, arzu etmeleri halinde, sınava girdikleri birinci yabancı dile ilave olarak, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden de sınava girebilirler. Girilen ikinci yabancı dil sınavında 70?in üzerinde puan alınması, yazılı sınav çerçevesinde adaya ilave puan kazandıracaktır.

(2) Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara?da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

(3) Yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not 100 üzerinden 70?tir.

İlanen duyurulur.

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA SINAVLA ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALINACAKTIR

I. Genel bilgiler:

(1) Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Bakanlığın 6004 sayılı Teşkilat Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden kariyer memurlardır.

(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 200?dür. Atamalar, genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu ve 8 inci derece kadrolara yapılabilecektir.

(3) Sınavın ilk aşaması, 9-10-11 Ekim 2010 tarihlerinde, Ankara ve İstanbul?da yapılacaktır.

(4) Sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere, giriş sınavlarına ilişkin düzenlemelerden bu sınav duyurusunda belirtilmeyen hususlar, 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin ikinci ve dördüncü bölümlerinde yer almaktadır. Anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında kayıtlı hükümler saklıdır.

II. Başvuru ve sınava katılım şartları:

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık fakülte mezunu olmak,

c) 1/1/2010 tarihi itibarıyla hesaplanmak üzere, lisans diplomasına sahip bulunanlar için 30 yaşını, lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için 32 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Aşağıda sıralanan yabancı dil grupları itibarıyla, 2009 veya 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) aşağıdaki taban puanları aşmış olmak:

1) İngilizce, Fransızca veya Almancadan sınava girecekler: KPSS-108 veya KPSS-6 puan türlerinin birinden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunalar arasında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 500 kişi arasında bulunmak (aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır),

2) Çince, Rusça, Arapça, Farsça veya Yunancadan sınava girecekler: 1/1/2010 tarihinden geriye doğru hesaplanmak üzere, sınava girilecek yabancı dilde son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) seviyesinde başarılı olmuş bulunmak kaydıyla, KPSS-3 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında KPSS puanına göre tek bir liste halinde yapılacak sıralamada (yabancı dil ayrımı gözetilmeyecektir) en yüksek puanlı ilk 100 kişi arasında olmak gerekir.

(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden 28 Eylül 2010 tarihinde ilan edilecektir.

(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III. Giriş sınavı başvurularının yapılması:

(1) Giriş sınavı başvuruları, 2 Eylül 2010 tarihinde başlayacak ve 24 Eylül 2010 tarihinde saat 18:00?de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıda sıralanmıştır:

a) T.C. kimlik numarası.

b) KPSS sonuç belgesi.

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

d) Sınava Çince veya Rusça veya Arapça veya Farsça veya Yunancadan girecekler için KPDS sonuç belgesi.

ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf.

d) Varsa lisansüstü eğitim diploması.

(2) İlave bilgi talepleri için belirlenen iletişim bilgileri aşağıdadır:

ANKARA Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. kat 443 nolu oda) Balgat /Ankara Tel: (312) 292 13 88 - 89 - 90 İSTANBUL Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği Müşir Fuat Paşa Yalısı, Emirgan Caddesi No: 90 80860 İstinye/İstanbul Tel: (212) 359 84 06-07-08-09

IV. Sınavın aşamaları:

(1) Yazılı sınav, dış politika, ekonomi, kültür ve benzeri alanlarda adayın genel bilgi düzeyini ölçmeye yönelik Türkçe kompozisyon ve yabancı dilde kompozisyon bölümleri ile Türkçeden yabancı dile çeviri ve yabancı dilden Türkçeye çeviri olmak üzere dört bölümden oluşur. Her bir bölüm iki saat sürecektir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

NOT: Adaylar, arzu etmeleri halinde, sınava girdikleri birinci yabancı dile ilave olarak, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden de sınava girebilirler. Girilen ikinci yabancı dil sınavında 70?in üzerinde puan alınması, yazılı sınav çerçevesinde adaya ilave puan kazandıracaktır.

(2) Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara?da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

(3) Yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not 100 üzerinden 70?tir.

İlanen duyurulur.

Bu ilan 156,222 defa okundu. 117 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?