Fırat Üniversitesi Akademik Personel İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Fırat Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Frat niversitesi Akademik Personel lan

lan tarihi: 30.03.2003

niversitemiz Faklte ve Yksekokullarna 2547 Sayl Kanun ile retim yeliine Ykseltilme ve Atama Ynetmeliinin ilgili maddeleri uyarnca retim Eleman alnacaktr.

1 - Profesr ve Doent kadrolar daimi statdedir.

2 - Profesr, Doent ve Yardmc Doent kadrolarna atamalarda, niversitemiz Senatosunun 19/4/2002 tarih ve 2001-2002/10-8 sayl kararyla kabul edilen retim yeliine Ykseltilme ve Atanma lkelerindeki esaslar uygulanacaktr.

3 - Tm adaylarn, ilan tarihinden itibaren 15 gn ierisinde atanmak istedikleri kadroyu belirten bir dileke ile Rektrlmze bavurmalar, dilekelerine zgemi, renim belgesi, onayl nfus czdan rnei ve 2 adet fotoraf eklemeleri,

4 - Profesr kadrolarna bavuran adaylarn, zgemilerini, doentlik baar belgelerini, bilimsel yaynlarn, kongre-konferans teblileri ile bunlara yaplan atflar, eitim-retim faaliyetlerini, ynetimlerinde devam eden ve biten lisansst almalarn, niversite veya leri Teknoloji Enstitlerine katklarn kapsayan 6 adet dosyas Rektrlk Personel Dairesi Bakanlna teslim etmeleri,

5 - Doent Kadrosuna bavuran adaylarn, Doentlik Baar belgelerini, zgemilerini, bilimsel alma ve yaynlarn kapsayan 4 adet dosyay Rektrlk Personel Dairesi Bakanlna teslim etmeleri,

6 - Yardmc Doent Kadrolarna bavuran adaylarn, doktora ve varsa yabanc dil baar belgeleri (KPDS veya DSden 65 veya daha yukar) ile bilimsel yayn ve almalarn kapsayan 4 dosyay eklemeleri gerekmektedir.

7 - Son bavuru tarihi 21 Nisan 2003 Pazartesi gn mesai bitimine kadardr.

8 - Yardmc Doent adaylarnn yabanc dil snavlar 24 Nisan 2003 Perembe gn saat 10.00da Fen-Edebiyat Fakltesinde yaplacaktr.

9 - Sresi ierisinde yaplmayan mracaatlar kabul edilmeyecek, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alnmayacaktr.

 

 

Profesr

Doent

Yrd.Doent      

 

Eitim Fak.                            

Adet-Derece

Adet-Derece

   Adet-Derece             

Aklamalar

Snf retmenlii

       

1

4*

*Eitim bilimleri alannda Doktoral.

Okulncesi Eitimi

       

1

4

 

Sosyal Bilgiler Eitimi

       

1

4*

* Sanat Tarihi Doktoral

Trke Eitimi

       

1

4*

* Mu Eitim Fak.de grevlendirilecek.

Eitim Prog. ve retim

       

1

4 (15/8/2003)

 
               

Fen-Edebiyat Fakltesi

             

Uygulamal Matematik

       

2

3

 
         

1

3 (6/6/2003)

 

Mat. Temelleri ve Mat.Lojik

       

1

3

 

Cebir ve Saylar Teorisi

       

1

3

 

Nkleer Fizik

1

1

         

Kathal Fizii

       

1

3 (15/8/2003)

 

Genel Biyoloji

       

1

3 (12/7/2003)

 

Yeni Trk Edebiyat

1

1

         

Eski Trk Edebiyat

   

1

1

     

Yakna Tarihi

1

1

         

Ortaa Tarihi

       

1

4

 

Genel Trk Tarihi

       

1

3 (1/8/2003)

 
         

1

4 (1/8/2003)

 

Trkiye Cumhuriyeti Tarihi

       

1

3 (25/8/2003)

 

Yenia Tarihi

       

1

3 (15/8/2003)

 

Beeri ve stisadi Corafya

       

1

3 (3/8/2003)

 
               

lahiyat Fak.

             

Kelam

       

1

3 (23/5/2003)

 
               

Mhendislik Fakltesi

             

Konstrksiyon ve malat

       

1

3 (31/8/2003)

 

Termodinamik

1

1

         

Proses ve Reaktr Tasarm

1

1

         

Temel lemler ve Termodinamik

       

1

3

 

Maden Yataklar-Jeokimya

       

1

3

 

Elektrik Makinalar

1

1

         

Devreler ve Sistemler

1

1

         

Malzeme Bilimi

   

1

1

1

3

 

evre Bilimleri

       

1

3 (26/5/2003)

 
               

Teknik Eitim Fak.

             

Talal retim Eitimi

       

1

3

 

Mekanik Metalurji Eitimi

1

1

         
               

Tp Fak.

             

mmnoloji

       

1

3

 

Anatomi

1

1

         

Biyokimya

2

1

         

Histoloji-Embriyoloji

       

1

3

 

Fizyoloji

1

1

         

Mikrobiyoloji

1

1

1

1

     

Adli Tp

       

1

3

 

Nroloji

       

1

3 (25/7/2003)

 

Hastalklar

       

1

3 (21/8/2003)

 

Kardiyoloji

       

1

3 (25/8/2003)

 

Radyodiagnostik

       

1

3 (2/6/2003)

 
         

1

3 (10/7/2003)

 

ocuk Sa. ve Hast.

       

1

3 (21/8/2003)

 

Genel Cerrahi

   

1

1

     

Nroirrji

       

1

3 (13/5/2003)

 

Kadn Hast. ve Doum

       

1

3 (21/8/2003)

 

Gz Hastalklar

1

1

         

Plastik ve Rekons. Cerrahi

1

1

         

Kalp ve Damar Cerrahisi

       

1

3 (3/4/2003)

 
               

Veteriner Fak.

             

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

1

1

         

Biyokimya

1

1

         

Cerrahi

       

1

3 (22/8/2003)

 
               

Su rnleri Fak.

             

Balklk Temel Bilimleri

       

1

3

 

Yetitiricilik

       

1

3

 

Deniz Biyolojisi

       

1

3

 

sular Biyolojisi

       

1

3

 
               

Sosyal Bilimler MYO

             

Mahalli dareler

       

1

4*

* Kamu Ynetimi Doktoral

               

Bingl MYO.

       

1

5 (17/8/2003

 
         

1

3 (31/8/2003)

 
               

Sivrice MYO.

       

1

4 (15/8/2003)

 
               

Devlet Konservatuar

       

1

3 (5/4/2003)