Memurlar.Net - İlan
     Memurlar.Net İlan Forum | Kurs | Okul | Becayiş | Soru/Cevap | Karar | Anket | Video | Üye
Ana sayfa Bugüne ait ilanlar
Tiryakiye açık alanda 'markaj' başlıyor
14 polis hakkında tutuklama talebi
Torba'da 3. bölüm kabul edildi
Hükümetimiz, 417 bin öğretmen atadı

Memurlar.Net

Bu ilan 4/B İlanları kategorisine eklenmiştir.

T.C.

BAŞBAKANLIK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Sayı :

Konu:

Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı

28.06.2007

D U Y U R U

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında bulunan cami ve mescitlerde din görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ncü maddesinin (B) bendi uyarınca 6.000 adet sözleşmeli imam-hatip alınacaktır.

Müracaat edeceklerde aranacak şartlar şunlardır:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A bendinde belirtilen şartları taşımak,

2-İmam-Hatiplik Yeterlik Belgesine sahip olmak,

3-2004-2006 KPSS (B) grubu sınavlarından herhangi birine girmiş olmak,

4-Erkek olmak,

5-Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar kurumlarından herhangi birinden emekli aylığı almıyor olmak,

6- İlahiyat fakültesi mezunu, ilahiyat ön lisans mezunu, hafızlık belgesine sahip imam-hatip lisesi mezunu, İmam-hatip lisesi mezunu olmak,

7-Sadece bir il’e müracaat etmiş olmak,

8-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ncü maddesinin (C) bendi uyarınca yerleştirilip halen kısmi zamanlı geçici imam-hatip olarak görev yapanların müracaatlarının kabul edilmemesi, müracaat ettiklerinin sonradan anlaşılması halinde sözleşmelerinin iptal edileceği,

Alınan müracaatlar içinde;

a)Yeterli sayıda veya daha fazla ilahiyat fakültesi mezunu olması halinde öncelikle bunlar arasından,

b)Tahsis edilen kadro sayısından daha az ilahiyat fakültesi mezunu müracaat etmesi halinde bunlar yerleştirildikten sonra boş kadrolara ilahiyat ön lisans mezunları ve hafız imam-hatip lisesi mezunları arasından,

c)Tahsis edilen kadroların (a,b) fıkralarında belirtilen esaslar çerçevesinde doldurulamaması halinde müracaat etmiş, olan imam-hatip lisesi mezunları arasından,

• Sıralama Başkanlığımızca bilgisayar ortamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere tercih durumuna göre yapılacağından, bilahare yer tespitleri Başkanlıkça yapılacak yerleştirmeye göre il müftülüklerince yapılacaktır.

• Şartları taşıyan istekliler, 5 il tercihli iş talep formunu usulüne uygun şekilde doldurarak müracaatlarını 29/06/2007-13/07/2007 tarihleri arasında mesai bitimine kadar sadece bir İl’den olmak üzere İl Müftülüklerine bizzat elden teslim edeceklerdir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• 13/07/2007 tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru için gerekli evraklar:

1-İş talep Formu

2-T.C. Kimlik nolu nüfus hüviyet cüzdanı sureti,

3-Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti,

4-KPSS sonuç belgesi

5-İmam-hatiplik yeterlik belgesi.

6000 ADET SÖZLEŞMELİ İMAM-HATİPLERİN İLLERE GÖRE DAĞILIM LİSTESİ

Bu ilan 81,016 defa okundu.

Turkcell aboneleri ISBUL yazıp 2222’ye göndererek KPSS iş ilanlarını cep telefonlarına alabilirler. İptal için “IPTAL ISBUL” yazıp 2222’ye göndererek de servisten ayrılabilirsiniz.
Servis haftalık 1 TL olarak ücretlendirilir. Fiyatlara % 18 KDV ve % 25 ÖİV dahildir. Paket üyeliği aylıktır.
Avea Kamu Haber Paketi KPSS yazıp 9090’a göndererek KPSS iş ilanlarını cep telefonlarına alabilirler. İptal için “IPTAL KPSS” yazıp 9090’a göndererek de servisten ayrılabilirsiniz.
Servis haftalık 99 Krş'tur olarak ücretlendirilir. Fiyatlara % 18 KDV ve % 25 ÖİV dahildir. Paket üyeliği aylıktır.
Yorumlar   Yorum yaz
İletişim | Reklam | Sitene ekle

2012 © Memurlar.Net.