Memurlar.Net - İlan
     Memurlar.Net İlan Forum | Kurs | Okul | Becayiş | Soru/Cevap | Karar | Anket | Video | Üye
Ana sayfa Bugüne ait ilanlar
Gazze'de ölenlerin sayısı 1644'e yükseldi
Ev işi yapmayan kadına 7 bin lira tazminat!
Kuvvetli yağış uyarısı / Haritalı
02/08/2014 tarihli atama kararları

Memurlar.Net

Bu ilan Akademik İlanlar kategorisine eklenmiştir.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Biriminde açık bulunan ve aşağıda Birim ve Unvanı belirtilen kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Aksaray Üniversitesi Senatosu tarafından 13.01.2010 tarih ve 2010-01/01 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. (Ayrıntılı bilgiye http://aksaray.edu.tr/asu.asp?asu=381 adresindeki “Bilgi/Belge” dosyasından ulaşılabilir).

İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde istenilenlerle birlikte http://www.aksaray.edu.tr adresindeki “Bilgi/Belge” dosyasından temin edecekleri “ASÜ Öğretim Üyesi Başvuru Puanlama Tablosu”nu doldurarak 3 adet vesikalık fotoğraf, diploma (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) ve öğrenim durumunu gösterir belgelerden oluşan dosyayı 4 (dört) nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını (özgeçmiş, yayın listesi ve atıflar) bu amaca uygun bir kutu içerisinde imzalı bir dilekçe ile Doçentler Personel Dairesi Başkanlığına, Yardımcı Doçentler ilgili Birime ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Adeti Açıklama
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bilim Tarihi ve Felsefesi Yard . Doç. 1 Felsefe Alanında doktora yapmış olmak. İbn -i Sina ve Gazali üzerine çalışmaları olmak.
Felsefe Tarihi Yrd. Doç. 2 1.Ontoloji ve Çağdaş Felsefe alanında çalışmaları olmak 2.Çok Kültürlülük ve hoşgörü üzerine çalışmaları olmak.
Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd. Doç. 2 1.Çevre etiği ve felsefesi alanında çalışmaları olmak. 2.Siyaset felsefesi alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri   Doçent 1 Yönetim Organizasyon doçenti olmak. Bilgi ve Bilgi Yönetimi alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Harita Fotogrametri Doçent 1 Fotogrametri doçenti olmak. Videogrametri alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yrd. Doç. 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Bu ilan 9,591 defa okundu.

Turkcell aboneleri ISBUL yazıp 2222’ye göndererek KPSS iş ilanlarını cep telefonlarına alabilirler. İptal için “IPTAL ISBUL” yazıp 2222’ye göndererek de servisten ayrılabilirsiniz.
Servis haftalık 1 TL olarak ücretlendirilir. Fiyatlara % 18 KDV ve % 25 ÖİV dahildir. Paket üyeliği aylıktır.
Avea Kamu Haber Paketi KPSS yazıp 9090’a göndererek KPSS iş ilanlarını cep telefonlarına alabilirler. İptal için “IPTAL KPSS” yazıp 9090’a göndererek de servisten ayrılabilirsiniz.
Servis haftalık 99 Krş'tur olarak ücretlendirilir. Fiyatlara % 18 KDV ve % 25 ÖİV dahildir. Paket üyeliği aylıktır.
Yorumlar   Yorum yaz
İletişim | Reklam | Sitene ekle

2012 © Memurlar.Net.