Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Zirai Karantina Müd. Sözleşmeli Ziraat Mühendisi Alım İlanı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İstanbul, İzmir, Mersin Zirai Karantina Mudürlüklerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, KPSS (P3) puan sırası esas alınmak suretiyle 10 (on) adet sözleşmeli Ziraat Mühendisi alınacak
15/09/2012 11:35:00
Yazdır

ZİRAAT MÜHENDİSİ ALINACAKTIR.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İstanbul. İzmir, Mersin Zirai Karantina Mudürlüklerfne 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre KPSS (B) grubu KPSS (P3) puan sırası esas alınmak suretiyle 10 (on) adel sözleşmeli Ziraat Mühendisi alınacaktır

1- Başvuru Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b} 657 Sayılı Kanunun 48 maddesinde belirtilen şarliara haiz olmak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak

e) 2011 veya 2012 yılında KPSS'ye girmiş olmak

f) KPDS veya ÜDS'den en az 50 puan almış olmak

g) Müracaatlar İstanbul, İzmir, Mersin Zirai Karantina Mudürlüklerfne şahsen 15/10/2012 tarihi saat 17.00'ye kadar yapılacaktır

2- Müracaat İçin İstenilen Belgeler

a) Başvuru dilekçesi b) 2011 veya 2012 yılı KPSS Lisans Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

3- Sözleşme İmzalanmasında istenecek Belgeler

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum ya da noter onaylı örneği,

b) Nütus cüzdanı örneği,

c) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5 x6 cm),

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

e) Son altı ay içerisinde alınan sağlık kurulu raporu.

f) Adlı sicil -kaydı

g) Niteliklerini gösterir diğer belgeler

4- Alım Yapılacak Pozisyonlar

5-Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gun içerisinde istenen belgelerle ilgili karantina müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir Süresi içerisinde müracaat etmeyen adaylar haklarını kaybederler Yerlerine yedek adaylardan öncelik sırasına göre atama yapılır.

Bu ilan 260,320 defa okundu. 34 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Galatasaray Genel Kurulu, Hakan Şükür'ü ihraç etmedi. Ne düşünüyorsunuz?